Medieovervåkning - instituttene ved Det juridiske fakultet

Medieovervåkning frå Retriever av saker i nettmedie som omtalar institutta ved Det juridiske fakultet, eller deira tilsette. Tenesta er automatisk.

  • Hva bør Stortinget gjøre med Libya? 17. jan. 2019 11:37
    Annonse Professor Benedikte Moltumyr Høgberg mener i Morgenbladets nettutgave at jeg krever for mye av Stortinget når kontroll- og konstitusjonskomiteen skal behandle rapporten fra Libya-utvalget.
  • Ulfstein forlanger for mye av Stortinget 14. jan. 2019 15:05
    Annonse I Morgenbladet 10. januar etterlyser Geir Ulfstein at Stortingets utenriks- og forsvarskomité går dypere inn i de folkerettslige vurderingene av krigføringen i Libya,
  • Utenriksministeren svarte ikke på om Norge brøt folkeretten i Libya 10. jan. 2019 08:21
    Utenriks- og forsvarskomiteen bør gå lenger inn i disse folkerettslige spørsmålene enn det både Libya-utvalget og utenriksministeren har gjort.
Publisert 14. apr. 2011 13:19 - Sist endra 9. jan. 2019 09:32