Etasjekontakter, brannvern

Domus Academica
2. etasje:


1. etasje:
Underetasjen:


Anne-Brit Strandset (langs Karl Johan), Ann Kristin Moldal (langs Universitetsgt. og Nansenkjelleren)
Ken-Erling Jensen
Kristin Koren Viksjø
Teamleder Infosenteret sammen med formann Juristforeningen

Domus Bibliotheca
3. etasje
2. etasje
1. etasje og kursrom i kjellerenMargrethe Østbø, Karen Danbolt
Skrankevakten samt Anne Gunn Berge Bekken (forebyggende brannvern). Ved kurs er det kursholder som tømmer lokalet.
 

Domus Media - VESTFLØYEN
3. og 2. etasje:
1. etasje:
 


Ørnulf Kristiansen
Kari M. Pound Davies

Domus Media - ØSTFLØYEN
3. etasje og 2. etasje:
1. etasje:
Underetasjen:
 


Eva Dobos
Henrik Bjørnebye
Finn Arnesen, Inger Hamre (vara)

Domus Nova
7. etasje:
6. etasje:5. etasje:
4. etasje:
3. etasje: Kursrom og studentarealer

Kontordelen til IT og Kommunikasjon
2. etasje:


1. etasje:
IN-etasjen:

 


Turid Eikvam og Frode Lyshaugen
Nora Marie Haune Bornø (for IOR), Vibeke Lowzow Lagem (for bibliotek og emeritikontorene), Sveinung Sandberg (for IKRS)
Stephanie Schmölzer
Gro Halvorsen
Juriteket: Den som til enhver tid har vakt i skranken.
Odd Erik Pedersen, Egil Jahren (vara)
Læringssenteret: Den som til enhver tid har vakt i skranken. Forebyggende brannvern: Idun Gundersen
HMS-koordinator
HMS-koordinator

St. Olavs gate 23

3. etasje - Bodil Silset

2. og 5. etasje - kun studentarealer: kontakt HMS-koordinator
4. etasje - etasjen ikke i bruk
 

St. Olavs gate 24

Kun studentarealer: kontakt HMS-koordinator

Cort Adelers gate 30
3. etasje
2. etasje


Yi Wang
Øystein Wollan