Verneombud og verneområder

Ved Det juridiske fakultet er hver grunnnenhet definert som et verneområde og har sitt eget verneombud.

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at arbeidsmiljøloven følges. HMS-ansvaret ligger hos leder. En utfyllende beskrivelse av verneombudsordningen ved universitetet finnes på UiOs nettsider for HMS.

For 2019 har fakultetet følgende verneombud ved de ulike verneområdene:

Lokalt Hovedverneombud:

Elisabeth Wenger-Hagene

Vara:

Morten Slind Olsen

Felles kontaktadresse for hovedverneombud med vara: lokalthovedverneombud@jus.uio.no

 

Fakultetsadministrasjonen

Institutt for offentlig rett

Institutt for privatrett

Nordisk institutt for sjørett

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Norsk senter for menneskerettigheter
 

Publisert 23. jan. 2019 10:54 - Sist endret 5. des. 2019 08:57