Møter i LAMU 2015

Sakskart og protokoll - samt årshjul
 
For saksdokumenter i hver enkelt sak - se mappene i venstre kolonne.

Sakskart og protokoll Vedtakssaker Diskusjonssaker Orienteringssaker
Møte 1/2015 - 13. februar 2015 - Saksliste Protokoll
 

 
Handlingsplan for LAMU  

Møte 2/2015 - 17. april 2015 - Revidert saksliste

Protokoll
 

 
  • Planlegging vernerunder 2015
  • Sykefraværsstatistikk
  • handlingsplan for LAMU (utkast nr 2 er gjeldende versjon)

 

 
Møte 3/2015 - 12. juni 2015 - MØTET ER AVLYST!

 

   
Møte 4/2015 - 16. oktober 2015
Saksliste
Protokoll
 

 

 

 
Møte 5/2015 - Møtet er flyttet til torsdag 17. desember 2015
Endelig saksliste
 
Sakspapir I sak 32/2015 er lagt til den 17/12!  

 

Saker som skal opp i LAMU, men som ikke er fastsatt når:

  • Innføring i og diskusjon rundt universell utforming v/ Entra

Publisert 6. feb. 2015 09:42 - Sist endret 1. mars 2019 11:34