Møter i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Utvalget følger opp ansatte og studenters sikkerhet, helse og velferd, og deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet ved fakultetet. LAMU diskuterer og gir råd i omstillings- og flytteprosesser, og behandler også avviksinnmeldinger.

Leder for LAMU i 2020 assisterende fakultetsdirektør Oddrun Rangsæter. 
Sekretær er HMS- og beredskapsrådgiver Kari Hegerstrøm.

Kommende møter

Ingen kommende arrangementer

Alle tidligere møter og protokoller

For sakskart og protokoller fra 2008 - 2010 ta kontakt med Kari R. Hegerstrøm.