Møter i LAMU 2016

Sakskart og protokoll - samt årshjul
 

Sakskart og protokoll Vedtakssaker Diskusjonssaker Orienteringssaker
Møte 1/2016 - 19. februar 2016
Saksliste
Protokoll
 
Fordele LAMU-budsjett til enhetene (oppfølging vernerunder 2015).    

Møte 2/2016 - 15. april 2016
Oppdatert saksliste

Protokoll

 

 

 
Møte 3/2016 - 10. juni 2016
Saksliste Protokoll

 

   
Møte 4/2016 - 14. oktober 2016
Saksliste Protokoll
 

Status HMS-budsjettet - spesielt ARK.

 

 
Møte 5/2016 - 9. desember 2016
Nyeste oppdatert saksliste, datert 9/12-2016
 
Oppfølging av ARK-tiltakene.  

 

 

Publisert 21. jan. 2016 13:46 - Sist endret 1. mars 2019 11:34