Møter i LAMU 2017

Sakskart og protokoll - samt årshjul
 

Sakskart og protokoll Saker som skal/bør behandles

Møte 1/2017 - fredag 17. mars 2017 kl.1030 - 1200.

Saksliste

Protokoll

 • Handlingsplan for LAMU for perioden 2017 - 2018.
 • Samlokalisering for fakultetet i sentrum / KAG-prosjektet (fast sak)
 • Årsrapport fra fakultetets hovedverneombud.
 • Innstilling fra Likestillings- og minoritetsutvalget.
 • Videre oppfølging beredskap
 • HMS-avvik (hvis nye innmeldinger)

Møte 2/2017 - fredag 9. juni 2017 kl. 1230 - 1330.

 • Samlokalisering for fakultetet i sentrum - særskilt nybygget 

Møte 3/2017 - 31. august 2017 kl. 12-13
Sakspapirer/beslutningsgrunnlagene

Protokoll

 • Samlokalisering for fakultetet i sentrum - beslutningsgrunnlagene nybygget
  Saksdokumentene er lesebegrenset til UiO-brukere

Møte 4/2017 - mandag 18. desember 2017 kl. 1330-15
Oppdatert saksliste

Protokoll

 • Samlokalisering for fakultetet i sentrum / KAG-prosjektet (fast sak)
 • HMS-avvik (hvis nye innmeldinger)

 

Emneord: LAMU
Publisert 14. feb. 2017 10:21 - Sist endret 1. mars 2019 11:34