Møter i LAMU 2018

Sakskart og protokoll - samt årshjul
 

Sakskart og protokoll Saker som skal/bør behandles

Møte 1/2018
Fredag 2. mars kl. 10-11.30

Oppdatert saksliste

Protokoll

 • Brannvern - oppdatering på rutiner og verktøy
 • Årsrapport for 2017 for LAMU
 • Årsrapport for 2017 fra hovedverneombudet 
 • Statusgjennomgang handlingsplan for LAMU
 • Samlokalisering for fakultetet i sentrum / KAG-prosjektet (fast sak)
 • HMS-avvik (hvis nye innmeldinger)
 • Status for oppfølging LiMU-rapporten

Møte 2/2018
Tirsdag 12. juni kl. 13-14.30
Oppdatert saksliste

Protokoll

 • Samlokalisering for fakultetet i sentrum / KAG-prosjektet (fast sak)
 • HMS-avvik (hvis nye innmeldinger)
 • Status for oppfølging LiMU-rapporten
 • Status tiltak handlingsplanen for LAMU og evt. innspill til plan for ny periode

Møte 3/2018

Saksliste

 • Organisasjonsstruktur ved Det juridiske fakultet
 • Budsjett og årsplan 2019 for Det juridiske fakultet
 • Evaluering av kurset  "Inkluderende arbeidsliv i praksis - gjennomført 31.8.2018
 • Forslag til ny handlingsplan for perioden 2019-2020
 • Forberedelse til valg av nye verneombud - orientering
 • Samlokalisering for fakultetet i sentrum / KAG-prosjektet (fast sak)
 • HMS-avvik (hvis nye innmeldinger)
 • Status for oppfølging LiMU-rapporten
Møte 4/2018
Fredag 7. desember kl. 09-10.30

Saksliste
 
 • Organisasjonsstruktur ved Det juridiske fakultet
 • Budsjett og årsplan 2019
 • Samlokalisering for fakultetet i sentrum / KAG-prosjektet (fast sak)
 • HMS-avvik (hvis nye innmeldinger)
 • Status for oppfølging LiMU-rapporten

 

Emneord: LAMU
Publisert 16. jan. 2018 13:50 - Sist endret 1. mars 2019 11:34