English version of this page

Ledige stillingar

Det juridiske fakultet i Oslo har Noregs største forskings- og undervisningsmiljø i rettsvitskap. Vi er blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og har spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

Teknisk-administrative stillingar