Dokument

Sist endra 8. mars 2019 09:52 av Steinar Hafto Myre

Det juridiske fakultet ønsker at utdanningen i rettsvitenskap skal sikre at arbeidsmarkedet kan ansette jurister med relevante kunnskaper og ferdigheter. Fakultet ønsker at arbeidsgiverne skal få kandidater av høyeste kvalitet, og likeså at våre studenter er godt rustet og har gode muligheter i arbeidsmarkedet.