Sakskart til møte 1/2020 i fakultetsstyret

Enkel lunsj fra kl. 1200, møtestart kl. 1215

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra konstituerende møte 15. januar

Arkivsaksnummer: 2020/173

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra det konstituerende møtet 15. januar

Vedtaksforslag:

Protokollen fra det konstituerende møtet 15. januar godkjennes.

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Vedlegg (pdf):

 1. Referat fra IDF-møtet 17. januar
 2. Referat fra IDF-møtet 14. februar

 

O-SAK 2 Presenasjon av Centre on Experiential Legal Learning (CELL)

Vedlegg:

 1. Nettside til CELL

 

V-SAK 2 Årsregnskap 2019

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen
 2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2019.

 

D-SAK 1 Strategi og styringsdokumenter

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Vedlegg (pdf):

 1. UiOs Strategi 2030, vedtatt 14.02.20
 2. Utviklingsplan mellom fakultetet og UiO
 3. Programevalueringen av Master i rettsvitenskap (selvevaluering og ekstern evaluering)
 4. Forskningsstrategi for Det juridiske fakultet
 5. Formidlingsutvalgets rapport
 6. Handlingsplan for Likestillings og mangfoldsutvalget (LiMU)
 7. Internasjonaliseringsstrategi for Det juridiske fakultet
 8. Etiske retningslinjer ved UiO

 

O-SAK 3 Evaluering av norsk rettsvitenskap – JUREVAL

Arkivsaksnummer: 2019/14037

Vedlegg (pdf):

 1. Fremleggsnotat

 

O-SAK 4 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

 

O-SAK 5 Eventuelt

 

 

Samlfil med alle styredokumentene (pdf)

 

Det juridiske fakultet, 17. februar 2020

 

Publisert 18. feb. 2020 09:56 - Sist endra 24. feb. 2020 09:44