Dekanvalget 2019 – kandidatene presenterer seg

For første gang i fakultetets historie stilles ansatte og studenter overfor et valg mellom to dekanteam som ønsker å lede fakultetet i valgperioden 2020 – 2023.

Kandidatene

To dekanteam stiller til valg, ledet av henholdsvis Raghild Hennum og Trine-Lise Wilhelmsen. Fristen for å foreslå kandidater gikk ut 15. september.

Hennum-dekanatets plattform Wilhelmsen-dekanatets plattform

 

Tidsplan for dekanvalget 2019

Publisert 9. sep. 2019 12:41 - Sist endra 17. sep. 2019 08:59