Valg ved Det juridiske fakultet

Valg av dekanat og fakultetsstyre

Ansatte og studenter velger dekan og fakultetsstyre ved Det juridiske fakultet hvert fjerde år.

Representanter for midlertidig ansatte og studentrepresentanter har  funksjonstid på ett år, for disse er det årlige valg.

Det holdes suppleringsvalg ved behov.

Valg av instituttledere og instituttorganer

Valg ved instituttene følger egne funksjonsperioder.

Sist endra 7. mai 2019 10:32 av Steinar Hafto Myre

Høsten 2019 skal det velges dekanat for Det juridiske fakultet for perioden 01.01.20-31.12.23.