English version of this page

Valg ved Det juridiske fakultet

Dekanat, instituttledere, fakultetsstyre og instituttråd velges av fakultetets studenter og ansatte.

Valg av dekanat og fakultetsstyre

Ansatte og studenter velger dekan og fakultetsstyre ved Det juridiske fakultet hvert fjerde år.

Representanter for midlertidig ansatte og studentrepresentanter har  funksjonstid på ett år, for disse er det årlige valg.

Det holdes suppleringsvalg ved behov.

Valg av instituttledere og instituttorganer

Valg ved instituttene følger egne funksjonsperioder.

Valgmøter

Ingen kommande arrangement

Publisert 11. sep. 2019 15:38 - Sist endra 10. nov. 2021 10:46