Det juridiske fakultet i tal

Tala som gjeld studentar, og publisering kjem frå Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og er frå 2015. Antal tilsette er i 2016. Økonomitala kjem frå budsjettet for 2017.

Studentar, tilsette og einingar  
Studentar (i tal) 4247
Kvinneandel - studentar 65,4 %
Doktorgradar - antal deltakarar på Ph.d.-program 86
Tilsette (i årsverk) 345,3
Kvinneandel - tilsette 56,21 %
Vitskapeleg tilsette (i årsverk) 191,18
Administrasjon og støttestillingar for undervisning, forsking og formidling (i årsverk) 144,25
Institutt og sentre 5
Sentre for fremragande forsking 1
Økonomi (circatal)  
Budsjett (i millionar) 430
Ekstern finansiering (i millionar) 130
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering (i millionar) 110
Forsking  
Publikasjonar 257
Studieprogram  
Profesjonsstudier 1
Masterstudier 3
Masterstudier (LLM) 4
Bachelorstudier 2

 

Publisert 19. juli 2012 13:22 - Sist endra 28. feb. 2017 13:08