Kommunikasjonsseksjonen

Kommunikasjonsseksjonen har det faglige ansvaret for fakultetets kommunikasjonsaktiviteter, og redaksjonelt ansvar for fakultetets trykte og elektroniske informasjon.  

Vi har gir kommunikasjonsfaglige råd, gjennomfører opplæringstiltak og gir kommunikasjonsfaglig støtte  til- og i organisasjonen.

I tillegg har seksjonen ansvar for oppfølging av personvernarbeidet ved fakultetet.

Felles kontaktinformasjon: kommunikasjonsseksjonen@jus.uio.no

Vi har egen kontaktadresse for henvendelser om Web