Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen har ansvar for regnskap, budsjett, plan- og rapportarbeid, innkjøp og fakultetets hustrykkeri.