Aktuelle saker - Side 5

Publisert 9. des. 2015 14:54

SMR fulgte høringen da Kina ble gransket av FN om tortur. Det er viktig at vi støtter kinesiske forskeres deltakelse på slike høringer, sier Cecilie Figenschou Bakke, leder av Kina-programmet. 

Publisert 2. des. 2015 16:25

MRforum er et møtested mellom SMR og utenverdenen. Aktuelle menneskerettighetsspørsmål settes på dagsordenen og blir gjenstand for debattForumet inviterer innledere som holder relativt korte innlegg, deretter er det debatt mellom salen og innlederne.

Anine Kierulf ledet dette forumet som ble holdt den 30. november.

Publisert 27. nov. 2015 11:59

I et SMR-støttet prosjekt skal vietnamesisk politi nå granske seg selv for å avdekke justisfeil.

Publisert 19. nov. 2015 13:21

Som kjent mottok filmskaperen, musikeren og menneskerettighetsforkjemperen Deeyah Khan UiO's menneskerettighetspris. SMRs direktør leder priskomiteen, og SMR har sekretariatet for prosessen med å velge ut prisvinneren. 

Publisert 19. nov. 2015 12:59

-Vilkårlig fengsling er forbudt, både gjennom Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, og gjennom Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Likefullt praktiserer vilkårlig fengsling, ikke minst i den pågående krigen mot terror. 

Publisert 16. nov. 2015 16:04

Hva skjer når våpnene tier? Dette diskuteres I en ny bok der SMR-professor Nils A Butenschøn er blant forfatterne. 

Publisert 12. nov. 2015 15:13

De kommer fra så ulike utdanningssystemer som Myanmar, India og USA: Vi snakket med tre av de 20 deltakerne på Advanced Course on the Human Right to Education, som ble holdt i regi av Menneskerettighetsakademiet ved SMR i Oslo i forrige uke.

Publisert 12. nov. 2015 12:33

Sjølv om Indonesia har ratifisert dei fleste FN-konvensjonar som garanterer ulike menneskerettar er det framleis ein veg å gå før desse rettane kan gjennomførast på individnivå.

 

Publisert 4. nov. 2015 12:43

"Forsvarer ytringsfriheten i et av verdens mest voldelige land.

Se akademisk talkshow med Raftoprisvinneren Padre Melo".

Strømingsartikkel i Morgenbladet.

Publisert 2. nov. 2015 15:19

This five-day intensive course has an inter-disciplinary focus on the right to primary and secondary education. It aims to equip participants with specialist-level knowledge, enable critical discussion and network building with practitioners and scholars from across the globe.

Publisert 29. okt. 2015 15:19

Nå foreligger det en engelskspråklig kortversjon av romani/taterutvalgets innstilling. 

Publisert 22. okt. 2015 13:19

For tiende gang på åtte år gjennomfører SMRs Indonesia-program i samarbeid med FRR Law Office i Jakarta kurs for den indonesiske hærens spesialstyrker, KOPASSUS.

Publisert 13. okt. 2015 13:37

Anine Kierulf får prisen for sin forskning og sitt engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Publisert 9. okt. 2015 15:47

- Årets fredspristildeling er oppmuntrende ikke bare for hva den kan bety for utviklingen i Tunisia, men fordi den representerer en modell for samarbeide som kan være en av de beste  garantier for stabilitet i politisk utvikling og godt styresett. Dette sier SMR-direktør Inga Bostad i en kommentar til årets fredspristildeling.

Publisert 29. sep. 2015 15:03

Stortingsmeldingen om menneskerettigheter har blitt godt mottatt. Den er ønsket velkommen av de ulike «brukerne». Dette er konklusjonen etter høstens første møte i seminarserien Menneskerettighetsforum – Mrforum. Serien er revitalisert under ledelse av Jan Helgesen og Anine Kierulf etter å ha ligget nede noen år.

Publisert 24. sep. 2015 09:03

Forskningsrådets formidlingspris for 2015 går til forsker Anine Kierulf ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Publisert 23. sep. 2015 13:19

EU må respondere på flyktningekrisen i fellesskap. Dette er den sentrale konklusjonen i den erklæring som the Association of Human Rights Institutes (AHRI) - der SMR er et sentralt medlem - vedtok i Beograd den 21. september. 

Publisert 18. sep. 2015 12:21

SMR/PluriCourts-forsker Malcolm Langford ble den aller første til å motta den høythengende ESIL Young Scholar Prize. det skjedde for artikkelen Managing Backlash: The Evolving Investment Treaty Arbitrator. 

Publisert 18. sep. 2015 09:05

SMR har vært vertskap for en delegasjon fra det bulgarske justisdepartementet i forbindelse med en studie departementet foretar av menneskerettsundervisningen innen rettsvitenskap. 

Publisert 4. sep. 2015 18:54

Menneskerettighetsakademiet ved SMRs årlige kortkurs ble avviklet i uke 36. 

Publisert 4. sep. 2015 15:04

Hvordan integrere teknologi, kultur og menneskerettigheter på en måte som bedrer lærerstudenters forståelse av og innsikt i globale spørsmål?

Publisert 2. sep. 2015 16:09

-Det blir spennende å følge utviklingen av Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) de neste årene. Jeg er sikker på at senteret kommer til å finne en god balanse mellom samfunnsmessig relevans og langsiktig kunnskapsbygging. 

Publisert 2. sep. 2015 09:57

Skriver du Masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati?

Inntil fem studentstipend à inntil kr 50.000 utlyses årlig med søknadsfrist 1. oktober 2015.

Publisert 28. aug. 2015 11:54

24. august åpnet dørene for  en ny gruppe studenter i SMRs masterprogram Theory and Practice of Human Rights. De ca 30 studentene med ulike akademisk bakgrunn, fra en rekke land, er tilknyttet senteret i to år, frem til 2017.

Publisert 26. aug. 2015 14:49

Tradisjonen med nordiske direktørmøter for menneskerettighetsinstitusjonene gjenopptas: Nylig møttes man i Lund.