Aktuelle saker - Side 5

Publisert 4. feb. 2016 14:43

SMRs Masterprogram The Theory and Practice of Human Rights får meget god score i NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) årlige Studiebarometer. Helt på topp finner vi SMRs bibliotekstjeneste.

Publisert 4. feb. 2016 13:57

Denne spesialutgaven av SMRs tidsskrift Nordic Journal of Human Rights undersøker transpersoners rettigheter.  Retten til kjønnsidentitet har stort sett fokusert på personer som i voksen alder ønsker å skifte kjønn. I denne utgaven retter imidlertid  professor Kirsten Sandberg fokus på barnekonvensjonens betydning mens stipendiat Anniken Sørlie, gjennom intervjuer med barn og foreldre, viser hvordan mangel på sosial og rettslig anerkjennelse oppleves.

 

Publisert 28. jan. 2016 14:34

Tema var "Menneskerettighetene i Grunnloven".

Vi hørte mye om dem før de ble vedtatt, noe mindre etterpå - men nå har altså Grunnloven fått sin egen "bill of rights".  Vi ønsket å belyse hvorvidt grunnlovsreformen har fått noen praktisk betydning for statens arbeid? Hvilken?

Vi hadde invitert representanter for de tre øverste statsmaktene til å innlede til debatt. Regjeringen var ikke representert, til tross for flere forsøk fra SMRs side.

Publisert 28. des. 2015 14:18

Wided Bouchamaoui, som leder den tunisiske arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, var sammen med de tre andre representantene for de fredsprisvinnende organisasjonene invitert til et felles møte med sine norske søsterorganisasjoner – NHO, LO, Advokatforeningen og Norsk senter for menneskerettigheter – på Folkets Hus i Oslo fredag 11. desember.

Publisert 11. des. 2015 10:26

Dette var oppfordringen fra hjelpeorganisasjonene på fredagens seminar Refugees in double trouble: - En forutsetning for å få funksjonshemmede godt inkludert i hjelpearbeid er at det stilles krav om det fra de som sitter på pengene, så det må dere gjøre, oppfordret Nora Ingdal til statssekretær Tore Hattrem, som holdt åpningsinnledningen.

Publisert 9. des. 2015 14:54

SMR fulgte høringen da Kina ble gransket av FN om tortur. Det er viktig at vi støtter kinesiske forskeres deltakelse på slike høringer, sier Cecilie Figenschou Bakke, leder av Kina-programmet. 

Publisert 2. des. 2015 16:25

MRforum er et møtested mellom SMR og utenverdenen. Aktuelle menneskerettighetsspørsmål settes på dagsordenen og blir gjenstand for debattForumet inviterer innledere som holder relativt korte innlegg, deretter er det debatt mellom salen og innlederne.

Anine Kierulf ledet dette forumet som ble holdt den 30. november.

Publisert 19. nov. 2015 13:21

Som kjent mottok filmskaperen, musikeren og menneskerettighetsforkjemperen Deeyah Khan UiO's menneskerettighetspris. SMRs direktør leder priskomiteen, og SMR har sekretariatet for prosessen med å velge ut prisvinneren. 

Publisert 9. okt. 2015 15:47

- Årets fredspristildeling er oppmuntrende ikke bare for hva den kan bety for utviklingen i Tunisia, men fordi den representerer en modell for samarbeide som kan være en av de beste  garantier for stabilitet i politisk utvikling og godt styresett. Dette sier SMR-direktør Inga Bostad i en kommentar til årets fredspristildeling.

Publisert 29. sep. 2015 15:03

Stortingsmeldingen om menneskerettigheter har blitt godt mottatt. Den er ønsket velkommen av de ulike «brukerne». Dette er konklusjonen etter høstens første møte i seminarserien Menneskerettighetsforum – Mrforum. Serien er revitalisert under ledelse av Jan Helgesen og Anine Kierulf etter å ha ligget nede noen år.

Publisert 23. sep. 2015 13:19

EU må respondere på flyktningekrisen i fellesskap. Dette er den sentrale konklusjonen i den erklæring som the Association of Human Rights Institutes (AHRI) - der SMR er et sentralt medlem - vedtok i Beograd den 21. september.