Arbeidet med å utarbeide internasjonale retningslinjer for avhør er i gang

Samarbeidet mellom norsk politi og SMR om universelle retningslinjer for politiavhør i regi av FN konkretiserte seg da arbeidet med å skrive retningslinjene startet 26. september i Genève.

SMR og samarbeidspartnere på arbeidsmøte i Association to Prevent Torture (APT) sine kontor i Genève. (Foto: Andra Nicolescu/APT)

Sammen med Association to Prevent Torture (APT) og Anti Torture Initiative (ATI), organiserte SMR et todagers arbeidsmøte hos APT i Genève, Sveits. Skrivearbeidet veiledes av en styringsgruppe og et rådgivende organ der flere FN organisasjoner, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), jurister, politi, etterretningsfolk, og sivilsamfunnsorganisasjoner er representert.

Arbeidet bygger blant annet på erfaringene SMR og norsk politi har gjort seg i det bilaterale samarbeidet med politi, etterretning og militære i Vietnam, Indonesia, Kina, Thailand og Brasil.

Se innslag på TV2 nyhetene med politioverbetjent og SMR-forsker Asbjørn Rachlew.

Les mer om vårt politisamarbeid for å utvikle globale standarder for avhør.

 

Relaterte nyheter:

 

Emneord: Investigative interviewing, Globale standarder, Rule of Law Av Gisle Kvanvig
Publisert 2. okt. 2018 11:14 - Sist endret 2. okt. 2018 11:18