Undervisning med fysisk oppmøte til våren [utdatert artikkel]

[Innholdet i artikkelen er utdatert - se Aktuelle saker for oppdatert info om undervisning og korona]

I vårsemesteret 2022 er undervisning og eksamen lagt opp etter normale ordninger, med fysisk undervisning på campus.

Tarjei Bekkedal står i trappen i bygget Domus Juridica

Koronarestriksjonene er frafalt, men vi følger utviklingen nøye, forteller studiedekan Tarjei Bekkedal (foto: UiO/Egil Jahren)

Innholdet i artikkelen er utdatert

I det kommende vårsemesteret vil undervisningen i hovedsak gjennomføres med fysisk oppmøte.

– Vi går tilbake til normalordningen fra våren, forteller studiedekan Tarjei Bekkedal. – Vi har hatt en bred diskusjon med alle ansatte og i ulike fora, og beslutningen er landet etter dette.

Beslutningen innebærer også at heldigitale kurs- og seminargrupper ikke videreføres for våren 2022.

– Koronarestriksjonene for universiteter og høyskoler frafalt i høst, sier Bekkedal. – Men koronasituasjonen er langt fra over, og vi følger nøye med.

Bekkedal presiserer at det er myndigheter og UiO som setter rammene for hva fakultetet gjør, og at man til enhver tid holder så åpent som man kan og så lukket som man må.

Skole- og hjemmeeksamen

Valgemner på jusstudiet (emner som begynner med emnekode JUR- og JUS-) vil ha hjemmeeksamen våren 2022. Øvrige emner på fakultetet vil i hovedsak ha sine normale eksamensordninger. Dette gjelder blant annet de obligatoriske studieårsemnene i jusstudiet, som skal ha skoleeksamen i Silurveien 2.

– Faglærere på JUR og JUS-valgemnene har valgt å ha hjemmeeksamen våren 2022, sier Bekkedal. – Det er flere årsaker til det, men med færre emner i Silurveien blir det enklere å få gode eksamenstidspunkter for de emner som skal ha skoleeksamen.

Oppdatert informasjon om undervisning og eksamen ligger på emnenes semestersider, som er tilgjengelige fra 24. november.

Til orientering: Tarjei Bekkedal er studiedekan frem til 1. desember. Da overtar Marianne Jennum Hotvedt som studiedekan ved Det juridiske fakultet.

Les også: Besluttet at det blir hjemmeeksamen for høsten 2021 (fra mai 2021)

Publisert 24. nov. 2021 08:30 - Sist endret 5. jan. 2022 09:15