Emner i offentlig rett for ikke-jurister

Emnene retter seg mot deg som ikke har forkunnskaper innen jus, og som trenger en generell innføring innen juridiske temaer. På emnebeskrivelsene finner du mer informasjon om opptak og undervisning.

Emnebeskrivelser

Folkerett - JUROFF1410

Introduksjon i Forvaltningsrett - JUROFF1201

Strafferett - JUROFF1500

Publisert 13. nov. 2009 14:40 - Sist endret 2. juni 2010 10:41