Etter- og videreutdanning

Vi tilbyr emner for videreutdanning, faglige seminarer og kurs, og enkeltemner du kan ta uten opptak til studieprogram. 

Videreutdanning for ikke-jurister

Ønsker du å heve kompetansen hos deg eller dine ansatte? Vi tilbyr emner for deg som jobber i det offentlige eller helsesektoren, og som ønsker kunnskap om jussen innen ditt arbeidsfelt. Undervisning er tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av jobb.

Øvrige emner

Emner på både lavere grads nivå og høyere grads nivå, fra vår valgemneportefølje. Undervisningen tilrettelegges ikke for deg som er i arbeid på dagtid, men du kan ta emnene uten opptak til studieprogram.

Faglige seminarer og kurs

Mange av våre institutter tilbyr etterutdanning innenfor sine fagområder. Du kan lese mer om faglig innhold, opptak og frister på nettsidene til instituttene.

Egnethetsprøven

Det juridiske fakultet avholder egnethetsprøve for advokater fra EØS-land som ønsker norsk advokatbevilling. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet avgjør om du oppfyller vilkårene for å fremstille deg til prøven.

Publisert 26. okt. 2009 10:10 - Sist endret 2. aug. 2022 08:38