Etter- og videreutdanning

Vi tilbyr faglige seminarer og kurs som etter- og videreutdanning. I tillegg kan du avlegge en del emner uten opptak til et studieprogram. Mange av tilbudene henvender seg til jurister, men vi har også tilbud for offentlige ansatte og andre.

Faglige seminarer og kurs

Ønsker du å heve kompetansen hos deg eller dine ansatte? Mange av våre institutter tilbyr etterutdanning innenfor sine fagområder. Du kan lese mer om faglig innhold, opptak og frister på nettsidene til instituttene.

Emner

Emner på både lavere grads nivå og høyere grads nivå. Undervisningen tilrettelegges ikke for deg som er i arbeid på dagtid, men du kan ta emnene uten opptak til studieprogram.

Egnethetsprøven

Det juridiske fakultet avvikler egnethetsprøve for advokater fra EØS-land som ønsker norsk advokatbevilgning. Tilsynsrådet avgjør om du oppfyller vilkårene for å fremstille deg til prøven.

Publisert 26. okt. 2009 10:10 - Sist endret 13. nov. 2014 11:34