Søknadsprosedyre

En del studenter tror at det er komplisert å få til et utenlandsopphold i forbindelse med studiene, men det er faktisk ganske enkelt å gjennomføre en del av studiene i utlandet. Spesielt når du reiser gjennom fakultetets utvekslingsavtaler.

Som student ved Det juridiske fakultet har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Gjennom våre Erasmus-, Nordplus-, og bilaterale avtaler har du mulighet til å gjennomføre et utvekslingsopphold på et av våre rundt 70 partneruniversiteter rundt om i verden. Du kan velge å studere ett semester i Berlin, Barcelona, Stockholm, München, Austin, Praha, eller Brussel, og en rekke andre steder.

Søknad via SøknadWeb

Dersom du skal søke på en utvekslingsplass gjennom fakultetets utvekslingsavtaler, må du søke på SøknadsWeb. For at din søknad skal kunne behandles må du ha studierett til Masterstudiet i rettsvitenskap, og ha bestått 3. studieåret på utreisetidspunktet.

Søknadsfristen er 15. september for studier som starter om våren og 15. februar for studier som starter om høsten.

På søknaden kan du sette opp opptil 5 søknadsalternativer. Husk å prioritere dine preferanser på en gjennomtenkt måte. Du bør søke på mer enn ett lærersted da gode karakterer ikke gir garanti for å få en delstudieplass på et bestemt lærested. De som har lengst ansiennitet vil bli prioritert med mindre det stilles særskilte karakterkrav fra lærestedet.

Nødvendig dokumentasjon

Etter å ha fylt ut søknaden på SøknadsWeb vil du motta en søknadskvittering på e-post. I denne går det frem hvilke dokumenter du må laste opp i forbindelse med søknaden.

Innstilling til utvekslingsplass

Arbeidet med innstillingen av studenter blir ferdigstilt cirka 7 dager etter søknadsfristen. Hver søker blir nominert til kun ett lærested. Kriteriene er ansiennitet, karakterer og søkernes ønsker i prioritert rekkefølge.
Svar på søknaden blir sendt til student e-postadressen (UiO e-postadresse). Du må inn i søknaden din på SøknadsWeb for å takke ja eller nei til plassen innen angitt frist.
Hvis du i SøknadsWeb bekrefter at du takker ja til plassen vil du få tilsendt relevante søknadsskjemaene samt informasjon om den videre søknadsprosessen.

Etter at vertsuniversitetene har mottatt nominasjonen fra oss vil partneruniversitetet kontakte den enkelte studenten for å informere om den videre søknadsprosessen. Husk at det er partneruniversitetet som gir endelig svar på søknaden.

Utenlandsstudier på egenhånd

Dersom du ønsker å reise på egenhånd utenom en av fakultetets eller UiOs avtaler må du forvente å gjøre mye selv. Når du har bestemt deg for hvilket/hvilke universitet du vil søke på, må du henvende deg direkte til disse for å få informasjon om muligheter for opptak og søknadsprosedyren. Ta kontakt med ”Admission Office” eller ”International Office” for å høre hvilke muligheter du har for å få opptak.

Om du ønsker å ta rene delstudier (dvs. erstatte valgemnene med utenlandsstudier) må du forhøre deg om det er mulig å få opptak som såkalt ”Visiting Student” eller ”Study Abroad Student”. Det vil som oftest være betalingsinstitusjoner som er relevante for studenter som ønsker å reise på egenhånd, siden de fleste universiteter, som tilbyr gratis undervisning, krever at det foreligger en utvekslingsavtale. Opplys universitetet, som du ønsker å studere ved, at du vil få godkjent emnene i graden din (husk å søke fakultetet om forhåndsgodkjenning) og at du vil få finansiell støtte fra Lånekassen til å finansiere skolepenger/oppholdet.

For de som ønsker å gjennomføre en LL.M. på egenhånd gjelder i prinsippet det samme. Kontakt ”Admission Office” eller ”International Office” på de respektive universitetene for å høre om muligheten for å få opptak. Husk at de fleste universiteter krever en avsluttet grad i jus i forbindelse med opptak til LL.M.. For søkere fra Det juridiske fakultet vil det som oftest bety at mastergraden i rettsvitenskap må være avsluttet for å få opptak til LL.M.-studier, men det finnes enkelte universiteter som anser bestått 3./4. avdeling som tilsvarende Bachelorgrad. Det er alltid det enkelte universitetet som avgjøre opptakskravene til LL.M.-studier.

Dersom du ønsker å erstatte hele eller deler av 5. avdeling med en LL.M.-grad er det viktig at du er oppmerksom på regelverket, som gjelder for fritak og godkjenning/innpassing av eksamener. Fakultetet gir ingen forhåndsgodkjenning av LL.M.-grader siden fritak/godkjenning kan først vurderes når masteroppgaven foreligger.

Når det gjelder betalingsinstitusjoner er det viktig at du informerer lærestedet så rask som mulig dersom du skulle bestemme deg for å trekke deg fra studiene. I verste fall kan du bli gjort økonomisk ansvarlig for det tap lærestedet måtte ha hatt ved å tilby deg en plass du ikke tar imot.

 

Publisert 22. apr. 2009 14:04 - Sist endret 9. juni 2020 14:31