Masteroppgave

På denne siden vil studenter som skriver masteroppgave finne en oppskrift på hvordan man går frem når man skal levere masteroppgaven ved hjelp av IT.

Mal for masteroppgave ved Det juridiske fakultet

Ikke bruk DUO mal, men den tiltenkte masteroppgavemalen

Innlevering til DUO vitenarkiv

Du må bruke brukernavn og passord, ikke fødsels- og personnummer og PIN-kode, når du skal levere i Studentweb. Brukernavn og passord må du ha klart minst to dager før innlevering.

Innlevering til DUO vitenarkiv

Spørsmål?

Spørsmål vedrørende reglementet for masteroppgave og IT-tekniske spørsmål kan rettes til Infosenteret.

Kurs i masteroppgavemalen

Student-IT tilbyr kurs i masteroppgavemalen for studenter på 5. avdeling som skriver masteroppgave.

Brukerveiledninger