Kjersti Lohne

Bilde av Kjersti Lohne
English version of this page
Telefon +47-22850121
Mobiltelefon +47 97175846
Rom 757
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for kriminologi og rettssosiologi St. Olavs plass 5 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Kjersti Lohne (f. 1984) har Ph.D. i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. Avhandlingen Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice er en analyse av fremveksten av og dynamikken rundt Den internasjonale strafferettsdomstolen ICC, og kombinerer perspektiver fra kriminologi, rettssosiologi, internasjonal rett og politisk sosiologi. Empirien bygger på multilokalt feltarbeid, blant annet i Haag og Uganda, av menneskerettighetsorganisasjoners rolle innenfor det internasjonale strafferettsfeltet. Analytisk setter avhandlingen særlig fokus på meningsinnholdet i straff og rettferdighet som transnasjonale snarere enn nasjonale fenomen. Lohnes veiledere var Katja Franko og Kristin Bergtora Sandvik.

Lohne mottar i 2017 Hans Majestet Kongens gullmedalje for dette arbeidet. 

Lohne har jobbet som vitenskapelig assistent, stipendiat, underviser og seniorforsker ved Politihøgskolen (2010), Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO (2011-2015) og Institutt for fredsforskning (PRIO) (2010, 2016). Hun har vært gjesteforsker ved Center for International Criminal Justice, VU University Amsterdam (2013) , og Centre for Criminology, Universitetet i Oxford (2014), og forsker ved PluriCourts på Institutt for offentlig rett, UiO (2016).

Faglige interesser

Lohnes tematiske hovedinteresse er rettsliggjøringens og særlig straffens rolle i å skape global sosial orden. Dette kommer til uttrykk i flere av Lohnes pågående forskningsprosjekter om:

 • det internasjonal strafferettsfeltet (bokprosjekt og artikler basert på avhandlingsarbeidet mm.)
 • militærtribunalet på Guantanamo (forskningsprosjekt finansiert av PluriCourts)
 • rettsstatsbygging og kapasitetsbygging på strafferettsfeltet av såkalte svake stater (postdoktorprosjekt ved IKRS). Dette prosjektet er del av både UiOs tverrfaglige forskningsprosjekt Nordic Branding og det nordiske forskningsprosjekt Nordic exceptionalism in international criminal justice.
 • rettighetsperspektiver i humanitært arbeid (med Kristin Bergtora Sandvik)

Lohne har publisert i internasjonale forskningstidskrifter på ulike temaer som personvern og datalagring, kriminalitet og kjønn, og droner i krigføring og humanitære operasjoner.

Undervisning

Lohne underviser og veileder på samtlige emner ved IKRS, og er emneansvarlig for:

I 2016-2017 underviser Lohne også i:

Lohne har også undervist og sensurert ved Politihøgskolen, Universitetet i Tromsø, og Vrije University i Amsterdam. Hos sistnevnte gir hun et årlig forskerkurs om NGOer i det internasjonale strafferettsfeltet.

Akademiske nettverk og tilknytninger

Stipend

 • Royichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, 2013 & 2014
 • Den norske banks fond for det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, 2014
 • Borgermester Edvard Christies legat, 2014
 • Ingmund Kirkeruds legat, 2014
 • Pastor Harald Kallevigs legal, 2014
 • Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Knagenhjelms født Rolls legat, 2013
 • Det juridiske fakultets reisefond av 1973, 2011 & 2013
 • Scandinavian Research Council for Criminology Travel Grant, 2011 & 2013

 

Emneord: Overvåkning og personvern, Rettssosiologi, Kriminologi, Rettssystemet

Publikasjoner

Forthcoming publications

Lohne, K. (2018) Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice (Clarendon Studies in Criminology), Oxford University Press.

Lohne, K. (2017) 'NGOs for International Justice: Criminal or Victims' Justice', in Ulfstein, G. & A. Føllesdal, The Judicialization of International Law, Oxford University Press. 

Artikler i tidsskrift med referee

Houge, A.B & K. Lohne (2017) End Impunity! Reducing conflict-related sexual violence to a problem of lawLaw & Society Review, Vol. 51, Issue 4.

Lohne, K. & K.B. Sandvik (2017), 'Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism', Oslo Law Review, 4(1).

Houge, A.B, Lohne, K. & M. Skilbrei (2015), 'Gender and Crime Revisited: Criminological Gender Research on International and Transnational Crime and Crime Control', Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 16(2).

Sandvik, K.B & K. Lohne (2014), 'The Rise of the Humanitarian Drone: Giving Content to an Emerging Concept', Millennium: Journal of International Studies, 43(1).

Lohne, K. (2012), 'The Norwegian Data Inspectorate: Between Governance and Resistance', Surveillance & Society, 10(2).

Vitenskapelige bokkapitler

Lohne, K. (2017), 'Global Civil Society, the ICC, and Legitimacy in International Criminal Justice', in Hayashi, N. & C.M. Bailliet (eds), The Legitimacy of International Criminal Tribunals, Cambridge: Cambridge University Press

Sandvik, K.B., M. Gabrielsen Jumbert & K. Lohne (2016), 'Drones for Good: Conceptualizing the Role of Drones in Global Governance' (in Chinese), In Zhuo Li (ed.),  China International Strategy Review.  Long River Press.  8. 

Houge, A.B., Lohne, K. & M. Skilbrei (2014), 'Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden', i Finstad, L. & H. Mork Lomell (eds), Motmæle - en antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen, Novus forlag.

 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2017). End impunity! Reducing conflict-related sexual violence to a problem of law. Law & society review.  ISSN 0023-9216.  51(4)
 • Lohne, Kjersti (2017). Global Civil Society, the ICC, and Legitimacy in International Criminal Justice, In Nobuo Hayashi & Cecilia Marcela Bailliet (ed.),  The Legitimacy of International Criminal Tribunals.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-14617-4.  18.  s 449 - 473
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  4(1), s 4- 27
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jumbert, Maria Gabrielsen & Lohne, Kjersti (2016). Drones for Good: Conceptualizing the Role of Drones in Global Governance, In Zhuo Li (ed.),  China International Strategy Review.  Long River Press.  8.
 • Houge, Anette Bringedal; Lohne, Kjersti & Skilbrei, May-Len Østbye (2015). Gender and crime revisited: criminological gender research on international and transnational crime and crime control. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  16(2), s 160- 174 . doi: 10.1080/14043858.2015.1045730
 • Houge, Anette Bringedal; Lohne, Kjersti & Skilbrei, May-Len Østbye (2014). Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  14.  s 201 - 221 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2014). The Rise of the Humanitarian Drone: Giving Content to an Emerging Concept. Millennium: Journal of International Studies.  ISSN 0305-8298.  43(1), s 145- 164 . doi: 10.1177/0305829814529470
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2013). The promise and perils of ‘disaster drones’. Humanitarian Exchange Magazine.  ISSN 1472-4847.  (58)

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøberg, Thomas & Lohne, Kjersti (2017). Effektivitet og kvalitet i straffesakskjeden: Utredning av behovet for forskning på det norske rettssystemet.
 • Lohne, Kjersti (2017, 11. september). 16 år har gått siden 11. september-angrepene. «Mesterhjernen» er ennå ikke dømt.  Dagbladet.
 • Lohne, Kjersti (2017). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice FICHL Policy Brief Series No. 77 (2017).
 • Lohne, Kjersti (2017). Concluding session: reflections & the way forward.
 • Lohne, Kjersti (2017). Continuities and Discontinuities of Penal Welfarism: Global Justice-making through International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Continuities and discontinuities of penal welfarism: global justicemaking through international criminal justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Cybersecurity and automated weapons.
 • Lohne, Kjersti (2017). Globalising the penal research imagination: International criminal justice and the cosmopolitan penal field.
 • Lohne, Kjersti (2017). Menneskerettighetsforskning ved IKRS: perspektiverering.
 • Lohne, Kjersti (2017). Moderator of Honorary Doctoral Degree Lectures 2017: Patricia Kameri-Mbote and David Garland.
 • Lohne, Kjersti (2017). NGOs for International Justice: Victims’ vs Criminal Justice?.
 • Lohne, Kjersti (2017). Opening session: towards a sociology of international criminal justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Penal Humanitarians? Nordic Moral and Penal Values as Export Goods in International Relations: Towards a Research Agenda.
 • Lohne, Kjersti (2017). Power in the Institutions of International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Prisoners’ Advocates at Gitmo: The Role of NGOs in (De)Legitmising Punishment in Response to Cosmopolitan Dilemmas.
 • Lohne, Kjersti (2017). Researching law in closed, violent or authoritarian settings.
 • Lohne, Kjersti (2017). Roundtable on Transitional justice mechanisms and reconciliation.
 • Lohne, Kjersti (2017). Twist of Fate: Terror, Torture and Justice in the 9/11 Trial in Guantánamo Bay. openDemocracy.net.
 • Lohne, Kjersti (2017, 15. juni). Yrkesintervju: kriminolog. [Internett].  utdanning.no.
 • Lohne, Kjersti & Frøberg, Thomas (2017). Sikkerhet og trusler: en utredning om rettsvitenskapelige forskningsbehov.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Building a Sociology of Law for the Humanitarian Field. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Humanitarian Studies Colloquium: Building a legal sociology of the humanitarian field. Vis sammendrag
 • de Hoon, Marieke & Lohne, Kjersti (2016). Negotiating Justice at the ASP: From Crisis to Constructive Dialogue, EJIL: Talk! Blog of the European Journal of International Law.
 • Frøjd, Elise Koppang; Kirkebø, Tori Loven & Lohne, Kjersti (2016, 01. november). Inside Guantanamo’s barbed wire fence. [Fagblad].  Science Nordic.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). End impunity! A troublesome panacea for sexual war violence.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). End impunity! The narrative construction of a panacea for sexual violence in conflict.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). Full storm for internasjonal strafferett. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). Offer og overgriper i en og samme person. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Høgestøl, Sofie A.E. & Lohne, Kjersti (2016). Afrikansk flukt fra straffedomstolen. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 34- 35
 • Lohne, Kjersti (2016). Cosmopolitan legalism, criminal justice and human rights NGOs.
 • Lohne, Kjersti (2016). Exporting Nordic Penal Culture in International Humanitarian and Criminal Law.
 • Lohne, Kjersti (2016). Forbrytelse og straff i internasjonal politikk.
 • Lohne, Kjersti (2016, 07. november). Kjersti Lohne har besøkt fangeleiren Guantanamo. [Radio].  Jacobsen på NRK P1+.
 • Lohne, Kjersti (2016, 08. november). Kjersti Lohne om Guantánamo. [Radio].  Her og Nå på NRK P1.
 • Lohne, Kjersti (2016). Oppgjøret etter 11. september er ikke en rettsstat verdig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lohne, Kjersti (2016). Oppgjøret etter 11. september er ikke en rettsstat verdig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lohne, Kjersti (2016). PluriRights at Guantánamo: Advocacy, Lawfare and Legitimacy-building in Spaces of Exception.
 • Lohne, Kjersti (2016). Prisoners’ advocates at Gitmo: the role of NGOs in (de)legitimising punishment in response to cosmopolitan dilemmas.
 • Lohne, Kjersti (2016). Refleksjoner fra Guantánamo: om tvilsomme rettsoppgjør, tortur og andre paradokser i terrorbekjempelsens navn.
 • Lohne, Kjersti (2016). Scaling Penalty: In Pursuit of a Global Sociology of Punishment, In Aarne Kinnunen (ed.),  NSfK’s 58. Research Seminar: New challenges in criminology: Can old theories be used to explain or understand new crimes?.  Scandinavian Research Counsil for Criminology.  ISBN 978-82-7688-046-5.  Chapter.  s 422 - 429
 • Lohne, Kjersti (2016). Scaling Penalty: In Pursuit of a Global Sociology of Punishment.
 • Lohne, Kjersti (2016). The Ironic Twist of Fate: Terror, Torture and Justice in the 9/11 Trial at Guantánamo Bay. Newsletter Criminology and International Crimes.  11(2)
 • Lohne, Kjersti (2016). The vulnerability of international law: on Gitmo and the ICC legitimacy crisis.
 • Lohne, Kjersti; Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016, 26. oktober). Innenfor Guantánamos piggtrådgjerder. [Internett].  uio.no.
 • Lohne, Kjersti; Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016, 06. november). Norsk forsker slapp inn på Guantánamo. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). Brought Up to Be a War Criminal. PRIO Blogs.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). End Impunity! Reducing Conflict-Related Sexual Violence to a Problem of Law.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). The fight against impunity: The construction of a panacea for sexual violence in conflict?.
 • Lohne, Kjersti; Kirkebø, Tori Loven & Frøjd, Elise Koppang (2016, 26. oktober). Inside Guantánamo's barbed wire. [Internett].  uio.no.
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism.
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Terrorbekjempelse i gråsonen: Fra Guantanamo til væpnede droner.
 • Lohne, Kjersti & Ystehede, Per Jørgen (2016, 08. april). Global strafferett – en vestlig industri?. [Internett].  uio.no.
 • Lohne, Kjersti; Ystehede, Per Jørgen & Fosse, Marit (2016, 16. juli). Global criminal law-making – a Western industry?. [Fagblad].  Science Nordic.
 • Lohne, Kjersti; Ystehede, Per Jørgen & Fosse, Marit (2016, 19. april). Global strafferett – en vestlig industri?. [Internett].  Forskning.no.
 • Lohne, Kjersti (2015). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 88.
 • Lohne, Kjersti (2015). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2015). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice. Newsletter Criminology and International Crimes.  10(1)
 • Lohne, Kjersti (2015). Drones, targeted killings and the death penalty: Exploring the slippery spaces between war and punishment in the global borderlands.
 • Lohne, Kjersti (2015). En introduksjon til filmkveld om internasjonal strafferett: War Don Don.
 • Lohne, Kjersti (2015). Experiences from PhD research funding: Show me the money!.
 • Lohne, Kjersti (2015). Exploring the Penal Imaginary of International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2015). From Moral Entrepreneurs to Moral Advocates: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2015). From Moral Entrepreneurs to Moral Advocates: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2015). How can we pursue a global sociology of punishment methodologically and theoretically?.
 • Lohne, Kjersti (2015). Research and politics/Reseach on politics.
 • Lohne, Kjersti (2015). Straff og forbrytelse i internasjonal politikk.
 • Lohne, Kjersti (2015). Straff og forbrytelse i internasjonal politikk.
 • Lohne, Kjersti (2015). The research benefits of being a Sylff fellow.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2015). Offer og krigsforbryter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2015). Lethal Autonomous Weapons: Killing the ‘Robots-don’t-Rape’ Argument. IntLawGrrls Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2015). What's wrong with the idea that 'robots don't rape'?. openDemocracy.net.
 • de Hoon, Marieke & Lohne, Kjersti (2014). Negotiating Justice: reconstituting the International Criminal Court through the Assembly of States Parties Meeting. Human Rights Law Working Group News.  1(2), s 17- 23
 • Lohne, Kjersti (2014). Claiming Authority in the Name of the Other: Human Rights NGOs and the ICC.
 • Lohne, Kjersti (2014). Introduction and Welcome.
 • Lohne, Kjersti (2014). Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden.
 • Lohne, Kjersti (2014). Transnational Advocacy Networks for International Justice: Cores and Peripheries.
 • Lohne, Kjersti (2014). Transnational Advocacy Networks for International Justice: Cores and Peripheries.
 • Lohne, Kjersti (2013). Bots without Borders: An inventory of ongoing and projected transfers of UAV hardware from military to humanitarian use.
 • Lohne, Kjersti (2013). Human Rights Organizations as International Justice Entrepreneurs.
 • Lohne, Kjersti (2013). Intermediaries of Justice.
 • Lohne, Kjersti (2013). Sentrale problemstillinger i avhandlingsarbeidet.
 • Lohne, Kjersti (2013). Sexualized war violence and the International Criminal Court: The Women's Initiative.
 • Lohne, Kjersti (2013). Situated Imaginations of International Justice.
 • Lohne, Kjersti (2013). The Implications of Drones on Responsibility to Protect.
 • Lohne, Kjersti; de Hoon, Marieke; Koulen, Sarah-Jane & Kendall, Sara (2013). Reflections on the ICC Assembly of States Parties: The Construction of International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti; Langvatn, Silje Aambø & Høgestøl, Sofie A.E. (2013). Reflections on the ICC-ASP Conference and International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti; Nafstad, Ida; Jacobsen, Helge & Dandoy, Arnaud (2013). The criminology of humanitarianism: a new research agenda.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Kaufmann, Mareile; Lohne, Kjersti & Karlsrud, John (2013). Big data, data protection and humanitarian decision making: challenges to accountability and transparency.
 • Lohne, Kjersti (2012). Criminological Perspectives on International Justice as Humanitarian Development.
 • Lohne, Kjersti (2012). Den internasjonale straffedomstolen i politikk og praksis.
 • Lohne, Kjersti (2012). Drafting the Rome Statute: The Role of Nongovernmental Organizations.
 • Lohne, Kjersti (2012). Metodeutfordringer og reflektert design: en global etnografisk studie av internasjonale strafferettsaktører.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2016 10:06 - Sist endret 18. des. 2017 08:24