Aktuelle saker

Publisert 10. jan. 2018 12:49

Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Kilden om kjønnsperspektiver i forskning, og i fagfeltet rettsvitenskap. "Å bruke kjønnsperspektiv som linse når man studerer retten viser frem sammenhenger og reiser spørsmål som ellers er vanskelige å få øye på" (Kilden kjønnsforskning.no).

Publisert 6. des. 2017 14:30

Ph.d. Nertila Kuraj har fått FRIPRO-midler fra Forskningsrådet til et treårig mobilitetsstipend for å gjennomføre det treårige postdocprosjektet "The case for Regulation of Synthetic Biology and the Need for a New Category of Risk. An Interdisciplinary analysis between the EU and the US".

Publisert 6. nov. 2017 11:22

Forskere på Nordic Branding har blitt tildelt støtte fra det svenske forskningsrådet til prosjektet "The Scandinavian rights revolution: Individual rights, civil society mobilization and democratic change". Prosjektet, som vokste ut av Nordic Branding, har en ramme på tre år og vil gå inn i arbeidet med pilaren "Rights and Democracy". 

Big Data i helsetjenesten
Publisert 26. okt. 2017 13:06

Konferansen arrangeres sommeren 2018, men fristen for å sende inn abstrakt for bidrag er 15. desember.

Publisert 23. juni 2017 09:50

Etter tilsammen seks og et halvt års ventetid har Professor Ole Kristian Fauchald fått svar på sin klage om mangel på innsyn. Klagen som har gått sin gang gjennom nasjonale og internasjonale instanser peker på store svakheter i retten til innsyn i offentlige prosesser. 

Publisert 2. juni 2017 15:38

I år som ifjor er det professor Morten Kjelland ved IOR som er vinneren av jusstudentenes undervisningspris.

Publisert 10. feb. 2017 13:01

Dag Michalsens forskningsfelt er rettshistorie med vekt på europeisk rettsvitenskapshistorie og forfatningshistorie. Han er i 2017 blitt æresdoktor ved Juridiska fakulteten. 

Publisert 23. nov. 2016 10:40

I det tverrfaglige forskningsprosjektet "Nordic Branding" skal fagpersoner fra hele Norden undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt, og deretter brukt i politikk, juss og i praksis.

Publisert 24. okt. 2016 14:43

I anledning 250-årsjubileet for den svenske trykkefrihetsforordningen arrangerte forskningsprosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900 sin oppstartsskonferanse i Stockholm.

Publisert 25. aug. 2016 11:45

Blazej Kuzniacki er tildelt pris for sin forskning av The International Fiscal Association (IFA)

Publisert 20. mai 2016 14:22

PluriCourts deltar i ordningen med akademisk praksis ved UiO som del av et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo, og Tabassom Fanaian som nylig begynte å arbeide hos PluriCourts er den første flyktningen som har fått plass på akademisk praksis ved UiO.

Publisert 22. apr. 2016 10:56

Professor Morten Kjelland mottok JSUs undervisningspris torsdag 21. april.

Publisert 15. mars 2016 09:43

Lunds universitet har utnevnt professor Kirsten Sandberg fra IOR og professor Catherine Barnanard fra Cambridge til æresdoktorer for Juridiske fakulteten for 2016.

Publisert 28. jan. 2016 12:07

Forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 er nå i gang med sin første faglige aktivitet.

Publisert 26. des. 2015 17:11

Professor emeritus Ståle Eskeland gikk bort 2. juledag.

Publisert 24. nov. 2015 16:24

EDOLAD er valgt ut som en "suksesshistorie" av eksperter knyttet til EU-kommisjonen (Directorate-General for Education and Culture).

Bilde av Christina Voigt
Publisert 21. okt. 2015 12:49

Den norske regjeringen har nominert professor Christina Voigt som nytt medlem i miljøpanelet i Den faste voldgiftsdomstolen i Den Haag. Hun blir dermed én av 29 voldgiftsdommere som behandler stridigheter mellom stater, internasjonale organisasjoner og private aktører i miljøfeltet.

Bilde av Inger Johanne Sand
Publisert 15. okt. 2015 13:53

Professor Inger Johanne Sand ved Institutt for offentlig rett tildeles fredag 16.oktober tittelen som æresdoktor av Handelshøyskolen ved Gøteborgs universitet.

Publisert 2. okt. 2015 12:40

Postdoktorstipendiat Malcolm Langford, som er tilknyttet bade SMR og PluriCourts, ble den aller første til å motta den nyetablerte ESIL Young Scholar Prize, for å har levert og presentert "an outstanding paper".

Publisert 4. aug. 2015 12:52

Morten Holmboe leverte sin avhandling "Fengsel eller frihet. Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner" til bedømmelse for graden ph.d. 24. juni 2015.

Publisert 29. juni 2015 11:02

Eirik Bjørge, tidligere stipendiat ved Institutt for offentlig rett, er tildelt Kongens gullmedalje for doktoravhandlingen "Evolutionary interpretation of treaties".

Publisert 22. juni 2015 10:26

Nino Tsereteli ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Legal Validity and Legitimacy of the Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human Rights.

 26. jun. 2015 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Disputasen vil foregå på engelsk.

Publisert 11. juni 2015 08:31

Stipendiat Thomas Horn ved IOR leverte 10. juni sin avhandling "Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse: Rettspolitiske vurderinger".

Publisert 24. apr. 2015 09:43

Stipendiat Ragnar Nordeide ved IOR leverte 17. april sin avhandling "The Interaction Between the European Convention on Human Rights (ECHR) and other International Law. What Role for a Purposive Conception of the ECHR?".

Publisert 27. mars 2015 14:21

Stipendiat Tone Linn Wærstad ved IOR leverte 27. mars sin avhandling "Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic law, Private International Law and Human Rights Law".