print logo

Ledige stillingar

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

  • Postdoktor i rettsvitenskap
    Avdeling: Det juridiske fakultet Norsk senter for menneskerettigheter
    Arbeidssted: Det juridiske fakultet
    Språk: Norsk (bokmål)
    Søknadsfrist: 10.12.2015

Teknisk-administrative stillingar

Ingen ledige stillingar.

Jobb ved UiO

Studentstillingar - vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i mai og desember kvart år for det komande semesteret. Andre studentstillingar vert lyste ut etter som dei vert ledige.