print logo

Ledige stillingar

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

Teknisk-administrative stillingar

  • Forskningsrådgiver
    Avdeling: Nordisk institutt for sjørett
    Arbeidssted: Oslo sentrum
    Språk: Norsk (bokmål)
    Søknadsfrist: 31. mars 2015

Jobb ved UiO

Studentstillingar - vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i mai og desember kvart år for det komande semesteret. Andre studentstillingar vert lyste ut etter som dei vert ledige.