print logo

Ledige stillingar

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

 • Stipendiat i rettsvitenskap
  Avdeling: Det juridiske fakultet
  Arbeidssted: Oslo
  Språk: English (UK)Norsk (bokmål)
  Søknadsfrist: 14. november 2014

Teknisk-administrative stillingar

 • Avdelingsingeniør 50 %
  Avdeling: Det juridiske fakultet Institutt for privatrett
  Arbeidssted: Oslo sentrum
  Språk: Norsk (nynorsk)
  Søknadsfrist: 10. oktober 2014

Jobb ved UiO

Studentstillingar - vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i mai og desember kvart år for det komande semesteret. Andre studentstillingar vert lyste ut etter som dei vert ledige.