Nyhetsbrev fra CELL 1/2021

Det er inngått et formelt samarbeid mellom CELL og de tre juridiske fakultetene, CELL Norge er en realitet og vi inviterer til nasjonalt seminar i mars. Alle artiklene i #skrivrett serien er nå publisert, og vi er svært stolte over at Lovlab skal inspirere nye unge mennesker om å søke studieplass ved UiO!

Ilustrasjon, CELL medlemmer som holder plakater med navn på de ulike temaene det jobbes med i CELL

Medlemmer i CELL er organisert i fem grupper - "pillarer" (foto: UiO)

CELL Norge - Samarbeider om nye måter å undervise jus

CELL og de tre juridiske fakultetene har signert en samarbeidsavtale om opprettelse av CELL Norge. Dette er et pedagogisk samarbeid mellom de tre juridiske fakultetene i Norge som er nå startet opp. Målet er mer studentaktiv undervisning i jussutdanningene. 

Les mer om CELL Norge samarbeidet her 

Sett også av tiden til å delta på den digitale lanseringen av CELL Norge samarbeidet, fredag 12. mars kl 12.00-13.00.  

Bildet kan inneholde: person, panne, ansikt, hake, smil.
CELL Norge samarbeidet er inngått mellom de tre juridiske fakultetene, her representert ved dekanene Karl Harald Søvig (UiB), Ragnhild Hennum (UiO) og Lena Bendiksen (UiT) og CELL Oslo, ved faglig senterleder Malcolm Langford. (Screenshot Malcolm Langford)

#skrivrett er komplett

Artikkelserien er skrevet av Martin Emil Aasen Jonassen, studentleder av CELLs pilar for skriveferdigheter. De to siste artiklene i serien er nå tilgjengelige på CELLs studentsider, her kan du lese om fordeler med å bruke nynorsk til juridisk skrivning og tekstsjangeren dommen.  

Portrettfoto av høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg ikledd den høytidelige dommerkappen.
Høgsterettsdommar Borgar Høgetveit Berg (Foto: Sturlason)

Lovlab skal rekruttere nye studenter til UiO 

I valgemnet Lovgivningslære jobber man i en Lovlab med reelle prosjekter i samarbeid med eksterne oppdragsgivere, emnet og den erfaringsbaserte metoden er i år en sentral del av UiOs strategi for å lokke nye studenter til å søke studieplass.

Les saken her 

Studenter i bluser og dress foran blå bakgrunn i fotostudio.
Studentene Johanne Sophie Geisler, Ingrid Næsbakken Ekeberg og Tia Sophie Erichsen. Foto: Scream/UiO  

Vil du forske på CELL? Søk stilling som PhD på HEDWORK 

Forskergruppen “Knowledge, Learning and Governance in Higher Education and Work “ (HEDWORK) ved Udtanningsvitenskapelig fakultet lyser ut en fireårig PhD-stilling. Prosjektet skal knyttes opp mot to av UiOs sentre for fremragende utdanning: CELL  og SHE – Centre for Sustainable Healthcare Education. Søknadsfrist er 9. februar 2021.  

Se full utlysning her 

Stipendiatstilling i pedagogikk/rettsvitenskap - søknadsfrist 1. mars 2021

Minner om den utlyste stipendiatstilling i pedagogikk/rettsvitenskap, som har søknadsfrist 1. mars. Ønsker du å bidra med forskning relevant for Ferdighetsstigen og erfaringsbasert undervisning eller vurdering på masterstudiet i rettsvitenskap?

Les mer her

CELL i media   

Kurs og webinarer

Andre nyheter og nyhetsbrev 

Ønsker du å få CELL-nytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Publisert 8. feb. 2021 13:23 - Sist endret 16. apr. 2021 12:26