CELL Nyhetsbrev – Mai 2022

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og hos CELL er det fortsatt høy aktivitet!

En student står foran et kamera og prosederer, mens to andre studenter sitter i bakgrunnen og følger med

UiO stilte i år med eget lag på Jessup International Moot Court. Laget gjorde braksuksess i prosedyrekonkurransen som er kjent som den største og mest prestisjetunge prosedyrekonkurransen. (Foto: Nicola Claire Strain).

UiO studentlag vant priser i internasjonal prosedyrekonkurranse

I mars deltok et studentlag fra UiO i den prestisjefulle konkurransen Jessup. Det er over 20 år siden UiO sist stilte med eget lag i konkurransen, men laget gjorde god figur og fikk med seg hele to priser hjem.

Å få flere studenter til å delta i internasjonale prosedyrekonkurranser er en del av en større prosedyresatsing fra CELL og fakultetet. Fra og med høsten 2022 vil fakultetet i samarbeid med CELL utvide tilbudet ved å gi studenter støtte til å delta i tre ulike internasjonale prosedyrekonkurranser.

Les mer om årets Jessup-lag her.

Er du jusstudent og interessert i å delta i en internasjonal prosedyrekonkurranse? 
Søk om å få delta i internasjonal prosedyrekonkurranse før fristen går ut 16. mai!

Søknadsskjema finner du her.


Lov og lære #2 og #3

David Goyes, forsker og ansvarlig for bachelooppgaven på kriminologi. Marte Kjørven, professor ved privatretten
Fra venstre: David Goyes, forsker og faglærer for bacheloroppgaven på kriminologi, og Marte Kjørven, professor ved institutt for privatrett.

CELL har sluppet to nye artikler i artikkelserien Lov og lære. I artikkelserien møter du faglærere med ulike tilnærminger til undervisning på Det juridiske fakultet.

I de nyeste artiklene møter du på Marte Kjørven, som i samarbeid med professor Harald Irgens-Jensen la om kursundervisningen på JUS3112 Formuerett I for å gi studentene en mer praksisnær erfaring med kontraktsforhandlinger. Du møter også David Rodriguez Goyes, fagansvarlig for bacheloroppgaven på kriminologi. Sammen med kollega Martine S. B. Lie utviklet Goyes et undervisningsopplegg for å gjøre studentene bedre rustet til å forske selvstendig.

Les artikkelen om Marte Kjørven her.

Les artikkelen om David Rodriguez Goyes her.


Høringssvar om å styrke undervisningskvalitet

Bildet kan inneholde: verden, slips, frakk, menneskekroppen, mikrofon.
I april ble representantforslaget til Venstre lagt frem for Stortinget. Der ble høringssvaret fra CELL tatt opp av Venstrepolitiker Abid Raja. (Foto: skjermdump fra stortinget.no)

I februar ble det fremmet et representantforslag på Stortinget om å styrke undervisningskvaliteten i høyere utdanning på bakgrunn av varierende fysisk og digitalt undervisningstilbud under pandemien. Representantforslaget ble lagt frem av Venstre-politikerne Abid Raja, Guri Melby og Ingvild Wetrhus Thorsvik.

CELL sendte et høringsinnspill hvor vi pekte på viktigheten av å basere tiltak på en helhetlig politikk, som er forankret i god pedagogikk og forståelse for studentenes og institusjonens økonomiske situasjon. Høringssvaret fra CELL ble trukket frem i innstillingen av komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre, og CELL ble også nevnt i Stortingsdebatten, men representantforslaget endte til slutt med å ikke bli vedtatt.

Les CELLs høringssvar her.

Se Khrono-artikkel om representantforslaget og mottakelsen.

Se video fra Stortingsdebatten hvor CELL ble trukket frem (fra 04:29:00).


Høringssvar to sensorer

Stortinget vedtok våren 2021 et nytt krav om to sensorer ved alle vurderinger (bl. a. eksamener) på universiteter og høyskoler. Kravet skulle egentlig trådt i kraft høsten 2022, men ble i april foreslått utsatt til en ny behandling av universitets- og høyskoleloven i løpet av 2023.

CELL leverte sammen med fire andre Sentre for fremragende utdanning høringsinnspill til Stortingets behandling av saken. Der peker vi blant annet på at kravet vil kunne virke som en demper på innføringen av nye undervisnings- og vurderingsformer, at det ikke er vurdert om forslaget faktisk fører til mer rettferdige vurderinger, men viktigst at forslaget vil kreve mye ressurser. Kravet har ikke blitt fulgt opp med midler, og dersom dette ikke skjer blir institusjonene nødt til å flytte penger fra god og pedagogisk undervisning, til vurdering.

Les hele høringsinnspillet her.

Stortingets utdannings- og forskningskomité leverte sin innstilling i saken 10. mai, hvor flertallet går inn for å utsette kravet. Saken er satt opp til behandling i Stortinget 19. mai.


Rapport om ferdighetsstigen

Bildet kan inneholde: produkt, menneskelig, urbant design, font, engineering.CELL har i løpet av året utarbeidet en rapport om ferdighetsstigen. Ambisjonen er å forsikre at læringskravene i alle fag representerer fakultetets overordnede mål om jusstudenters ferdigheter og kompetanser, og at vurderings- og undervisningsformene er tilpasset dem. Dette innebærer blant annet å anvende flere erfaringsbaserte læringsmetoder.

Ferdighetsstigen har nå blitt lagt frem for programrådet for master i rettsvitenskap og på allmøtet for ansatte, og vi er nå i gang med å arbeide frem mot implementering av prosjektet på fakultetet.

Les den nye rapporten om ferdighetsstigen her.


Jobb med oss!

Bildet kan inneholde: gest, font, magenta, carmine, merke.

Studentsenterleder og studentprosjektleder ved CELL

CELL søker nå etter nye studentansatte! De ledige stillingene er én fulltidsstilling som studentsenterleder og én deltidsstilling som studentprosjektleder.

Utlysningen finner du her.

Les om stillingen som studentsenterleder i dette intervjuet (lenken er utgått).

Fakultetet og CELL søker læringsassistenter!

Ønsker du å jobbe som kollokvieveileder, oppgaveretter eller skriveveileder til høsten?

Les mer om stillingene og søk om å bli læringsassistent her (lenken er utgått).

Arrangementer:

Oslo Legal Tech Meetup

Bildet kan inneholde: person, nese, hake, skjorte, produkt.Tirsdag 7. juni arrangeres Oslo Legal Tech Meetup på Mesh, Youngstorget. Tema for arrangementet er "Frislipp i jussbransjen: Katalysator for endring eller business as usual?".

Panelsamtalen vil ledes av CELL-medlem Sebastian Schwemer, og med seg har han gjestene Audun Moen, juridisk direktør i DNB, Merete Nygaard, gründer og daglig leder i Lexolve, Gard Olav Gabrielsen, advokat i HELP og professor Monica Viken.

Les mer om arrangementet her.

Publikasjoner

I samarbeid med CLEANUP-prosjektet har CELL-forskere utredet juridiske muligheter til å anonymisere automatisk tekst og andre ustrukturerte data, som er viktig i arbeid i læringsanalyse.

Tidligere vitenskapelig assistent og CELL Education Fellow, Astri Rønningen Stautland, har publisert en artikkel om domstoler under pandemien som en del av CELLs digital rettssal-prosjekt.

Publisert 13. mai 2022 13:02 - Sist endret 16. juni 2022 12:16