Juridisk undervisning i koronatiden: Erfaringer og veien videre

Alle fagdispliner i høyere utdanning har flyttet sin undervisning over til digitale flater. Lærere ved de tre juridiske fakultetene i Norge inviteres til å diskutere digital juridisk undervisning i koronatiden.

Den fysiske stengningen av universiteter 12. mars 2020 har ført til rekordrask digitalisering av juridisk undervisning.

Seminardeltagerne inviteres til å dele positive og negative erfaringer, og til å snakke hvordan man kan tilby god juridisk utdanning når all undervisning skjer digitalt.

Temaer til diskusjonen:

  • Hvilke praktiske grep har man gjort ved de juridiske fakultetene Bergen, Oslo og Tromsø? 
  • Hvilke verktøy bruker man, hva slags undervisning tilbys og hva slags støtteapparat har underviserne ved omleggingen? 
  • Hva ser vi har fungert og vil tipse søsterfakultetene om? Og hva har ikke fungert og ønskelig å justere og endre?
  • Tanker om høsten 2020 

Møtet holdes på Zoom: https://uio.zoom.us/j/2474292287

Panelet modereres av Malcolm Langford, senterleder for CELL.

Fra Det juridiske fakultet i Bergen deltar:

Fra Det juridiske fakultet i Oslo deltar; 

Fra Det juridiske fakultet i Tromsø deltar: 

Dette er det første arrangementet til CELL Norge, et samarbeid mellom CELL og fakultetene i Bergen og Tromsø om fremragende juridisk utdanning. 

Publisert 19. apr. 2020 21:05 - Sist endret 10. nov. 2020 15:29