Juridisk fagdidaktikk - Evaluering og pedagogikk

Hva er god juridisk undervisning? Det er et behov for mer kunnskap om og forskning på undervisning og læring i juridiske fag.

Et eple som ligger på lærebøker
Hvordan bør juridisk undervisning foregå? CELL vil bidra til mer kunnskap om læring og undervisning (foto: unsplash.com)

Målet er å bli et knutepunkt for faglig utvikling og samtale om juridisk undervisning, både for jurister og pedagoger. Vi vil forske på og skrive om hva som er god undervisning. 

God utvikling med god evaluering 

Utvikling av undervisning og vurdering må følges opp av evaluering: vi må vite hva det er behov for å utvikle, og vi må evaluere for å kunne si om vi lykkes med nye undervisnings- og vurderingsformer.

Evaluering er mer enn et spørreskjema: Vi vil eksperimentere med ulike evalueringsmetoder og utvikle anbefalinger for evaluering ved fakultetet.

Om evaluering og evalueringsrapporter

Samtale og spredning

CELL vil som senter snakke om juridisk fagdidaktikk og undervisningsutvikling. Slike samtaler vil foregå i de konkrete utviklingsprosjektene, men også gjennom løpende dialog med fakultetets styringsorganer som programråd, dekanat og fakultetsstyre. Videre vil vi invitere til møter og seminarer med ansatte, studenter og eksterne om hva som er god juridisk undervisning. 

CELL vil produsere forskning og artikler om juridisk fagdidaktikk, dette vil vi publisere og dele i rette kanaler. 

Pedagogisk læring og kompetansehevning

I samarbeid med LINK - Senter for læring og utdanning skal vi utvikle kompetansehevende moduler rettet mot læringsassistenter, faglige og administrative ved Det juridiske fakultet.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Det juridiske fakultet og Diku, gjennom Senter for fremragende utdanning-ordningen.

Prosjektansvarlige

Samarbeidspartnere 

Publisert 17. sep. 2020 13:58 - Sist endret 13. sep. 2021 12:10