Idrettens antidopingregler i et tverrfaglig perspektiv

Domfellelsen av norske utøvere i den senere tid har ført til sterke og splittede reaksjoner. Vi spør: Har idrettens regelverk et fornuftig innhold? Er idrettens rettspleie betryggende? Et bredt sammensatt panel av innledere belyser disse og flere spørsmål.

Presentasjonene fra seminaret

Har idrettens regelverk et fornuftig innhold? Ilustrasjonsfoto: privat.

Program

kl 15.00-15.10 - Åpning v/ dekan Dag Michalsen og professor Trond Solvang

kl 15-10-15.30 - Juridisk sjef/advokat i NIF Henriette Hillestad Thune: «WADAs regelverk og aktørene - en introduksjon»

kl 15.40-16.00 - Advokat Christian B. Hjort: «Refleksjoner etter møter med idrettens rettspleie»

kl 16.10-16.20 - Avdelingsleder/advokat i ADNO Britha Røkenes: «Den vanskelige internasjonale kampen mot doping»

kl 16.40-16.55 - Pause

kl 16.55-17.15 - Sportskommentator/journalist i VG Leif Welhaven: «Dopingjussens pedagogiske problem»

kl 17.25-17.45 - Professor em. i cellebiologi Erik Boye: «Naturvitenskap og dopinganalyser»

kl 17.55-18.10 - Professor v/juridisk fakultet Tarjei Bekkedal: «Dopingforseelser og menneskerettigheter»

kl 18.20 - Avslutning

Publisert 23. okt. 2017 12:14 - Sist endret 11. jan. 2018 16:23