Hverdagsmotstand – jihadismens motfortellinger

I det offentlige ordskiftet blir muslimsk ungdom ofte assosiert med radikalisering. I debatten om islam får de høylytte stemmene gjerne mest plass. Under Forskningsdagene får den «tause majoriteten» av vanlige unge muslimer en stemme.

Under arrangementet får vi se videosnutter fra formidlingsprosjektet Muslim Voices. Bildet er fra opptakssituasjonen. Kvinnens navn er anonymisert. Foto: Tor Hynnekleiv.

Via foredrag og filmsnutter får vi innblikk i hverdagstro som en viktig form for motstand mot ekstremisme. Hverdagsmotstand er kampen om begreper som jihad, martyrdom, kalifatet, sharia og dommedagen.

Vi får innsikt i forskningen rundt prosjektet Radikalisering og motstand og  får se videosnutter fra formidlingsprosjektet Muslim Voices.

Radikalisering og motstand er et prosjekt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi hvor en forskergruppe har intervjuet unge muslimer mellom 18 og 30 år. De deler sine tanker om tro, identitet, diskriminering, religiøs ekstremisme, og forklarer kjente islamske begreper som jihad og sharia. 

Filmene fra Muslim Voices er vist over sosiale medier. Forskerne gir også i disse dager ut boken "Muslimske stemmer - om tro og ekstremisme".

Publisert 22. mai 2018 10:56 - Sist endret 30. aug. 2018 09:16