English version of this page

Radikalisering og motstand

Ved å kombinere det klassiske uttrykket til grafittikunst med budskapet "Jihad" skapes en ny uttrykksform. Prosjektet "Radikalisering og motstand" undersøker koblingen mellom tradisjonell gatekultur og radikale budskap. Foto: Laughing spinning dancing (Flickr)

Om prosjektet

De siste par årene har det vært en rekke terroraksjoner i Europa inspirert av jihadistisk ideologi og flere unge muslimer har reist som fremmedkrigere til Syria for å slåss for ISIS og andre jihadistiske organisasjoner. En økende gruppe marginaliserte, unge muslimer og konvertitter tiltrekkes voldelige fortolkninger av Islam. Mange av disse ungdommene har ikke en religiøs bakgrunn, men kommer fra en sosial kontekst preget av gatekultur, ulovlig bruk av rusmidler og kriminalitet.

Dette prosjektet ønsker å forstå de sosiale og kulturelle egenskapene ved radikaliseringen, og motstanden mot radikalisering i muslimske miljøer.

Mål

Vi analyserer fortellinger online, fortellinger fra gatekultur og intervjuer moderate unge muslimer. Forskningsprosjektet er delt i tre. Det første delprosjektet undersøker jihadistiske organisasjoners bruk av internett og sosiale medier. Det andre ser på forholdet mellom jihadistisk undergrunnskultur og gatekultur. Målet med det tredje delprosjektet er å identifisere og analysere motstand mot radikalisering og ekstremisme blant norske muslimske ungdommer.

Ny kunnskap om radikaliseringsprosesser på Internett og i gatemiljø vil styrke innsatsen for å forhindre terrorisme. Spesielt viktig er det å identifisere hvordan radikalisering motarbeides i muslimske miljøer. Systematisk innsamling av fortellinger og strategier som virker mot ekstremisme kan gjøre forebygging  mer effektivt, nyansere fordommer og bidra til et mer informert offentlig ordskifte.

Resultater

Forskningsprosjektet ledes av professor Sveinung Sandberg som vil lede en prosjektgruppe bestående av et team av 1 post.doc., og 2 vitenskapelige assistenter.

Delprosjekter

Finansiering

Prosjektet er finansiert av SAMKUL-programmet ved Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet samarbeider med forskere fra University of Cambridge (Storbritannia), University of Tennessee (USA), University of Alberta (USA), University of Tampere (Finland), Forsvarets forskningsinstitutt og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Publisert 5. sep. 2016 14:50 - Sist endret 4. okt. 2017 14:09