English version of this page

Disputas: Mark Taylor

Mark Taylor vil forsvare sin avhandling for graden Dr Philos : War Economies and International Law:  Regulating the Economic Activity of Armed Conflicts

Mark Taylor

Foto: privat

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Bård Anders Andreassen, Universitetet i Oslo
  • Dr. Achim Wennmann, The Graduate Institute, Geneva, Switzerland         
  • Dr. Olga Martin-Ortega, University of Greenwich

Leder av disputas

Instituttleder Trygve Bergsåker

Sammendrag

Krigsøkonomier og folkerett: regulering av væpnede konflikters økonomiske aktivitet

Regulerer folkeretten den økonomisk aktiviteten som bidrar til å opprettholde krig? 

Stater har lenge vært tilbakeholdne mot internasjonal innblanding i deres krigsøkonomier. Men i dag er det en økende tendens til å regulere økonomiske aktiviteter knyttet til krig. Stater har i fellesskap og alene utviklet tiltak som å styrke sanksjoner, å strupe finansiering av terror, å begrense flyten av håndvåpen og lette våpen, og å utelukke mineraler utvunnet i krigssoner fra globale leverandørkjeder. En liten, men jevn strøm av rettsaker i ulike domstoler har satt aktiviteter som plyndring og slaveri i krig under tiltale og har straffeforfulgt forretningsfolk og bedrifter for å begå eller muliggjøre forbrytelser i situasjoner med væpnet konflikt.

Avhandlingen undersøker hvordan folkeretten regulerer økonomisk aktivitet som bidrar til å opprettholde dagens kriger. Hovedtemaet er de internasjonale juridiske normer som er blitt tatt i bruk i forsøk på å regulere fenomenene som oppstår i krysningspunktet mellom handel og konflikt. Ved å bygge på ny kunnskap om  den sosiale og økonomiske dynamikken knyttet til irregulær krigføring, drøfter avhandlingen de moderne normer som følger av internasjonal humanitærrett, internasjonal strafferett, internasjonale menneskerettigheter og internasjonal rett som regulerer fred og sikkerhet.

Avhandlingen kartlegger det globale reguleringssystemet som har utviklet seg i samspill med konfliktrelatert handel og avklarer det som har vært en grunnleggende usikkerhet for
 


 

Publisert 22. nov. 2017 14:35 - Sist endret 30. nov. 2017 12:01