Faggrupper ved Det juridiske fakultet

Fakultetsoppnevnte faggrupper skal bidra til forskning og/eller undervisning av høy kvalitet, styrket samarbeid og gode fagmiljøer på fakultetet.

Faggruppe for forvaltningsrett og næringsregulering

Faggruppen administreres ved Institutt for offentlig rett og ledes av Sigrid Stokstad.

Les mer om faggruppen (lenke til underside)

Faggruppe for juridisk metode

Faggruppen administreres ved Institutt for offentlig rett og ledes av Christoffer Conrad Eriksen.

Les mer om faggruppen 

Faggruppe i barnerett

Faggruppen administreres ved Institutt for offentlig rett og ledes av Kirsten Sandberg. Nestleder er Katrine Kjærheim Fredwall. Gruppen opprettes i løpet av høsten når den er fulltallig.

Les mer om faggruppen

Faggruppe for tvisteløsning og forhandlinger

Faggruppen administreres ved Institutt for offentlig rett og ledes av Sverre Blandhol.

Les mer om faggruppen

Faggruppe om tvisteløsning og domstoler

Faggruppen administreres ved Institutt for offentlig rett og ledes av Maria Astrup Hjort.

Les mer om faggruppen 

Faggruppe i klimarett

Faggruppen administreres ved Institutt for offentlig rett og ledes av Christina Voigt.

Les mer om faggruppen

Konstitusjonell faggruppe

Faggruppen administreres ved Institutt for offentlig rett og ledes av Nils Gunnar Skretting.

Les mer om faggruppen 

Faggruppe for studier av straffegjennomføring

Faggruppen administreres ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og ledes av Thomas Ugelvik.

Les mer om faggruppen 

Faggruppe om migrasjon

Faggruppen administreres ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og ledes av Öslem Gürarkar-Skribeland.

Les mer om faggruppen

Faggruppe om forskningsetikk

Faggruppen administreres ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og ledes av David Rodriguez Goyes.

Les mer om faggruppen 

Faggruppe om digital kriminologi

Faggruppen administreres ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og ledes av Mareile Kaufmann.

Les mer om faggruppen 

Faggruppe om kriminologisk teori

Faggruppen administreres ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og ledes av Heidi Mork Lomell.

Les mer om faggruppen 

Faggruppe for globale perspektiver i kriminologi, sosiologi og rettsvitenskap

Faggruppen administreres ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og ledes av  Katja Franko og Kjersti Lohne.

Les mer om faggruppen 

Faggruppe i tingsrett

Faggruppen administreres ved Institutt for privatrett og ledes av Geir Stenseth.

Les mer om faggruppen.

 

Faggruppe i familie- og arverett

Faggruppen administreres ved Institutt for privatrett og ledes av John Asland.

Les mer om faggruppen

Faggruppe i forbrukerrett og personvern

Forskergruppen administreres ved Institutt for privatrett og ledes av Marte Eidsand Kjørven.

Les mer om faggruppen 

Faggruppe i skatterett 

Forskergruppen administreres ved Institutt for privatrett og ledes av Anders Bernhard Mikelsen. Nestleder er Daksha Sriragulan. 

Les mer om faggruppen.

Faggruppe i formuerett

Forskergruppen administreres ved Institutt for privatrett og ledes av Margrethe Buskerud Christoffersen.

Les mer om faggruppen.

Faggruppe om hav, næring og bærekraft

Forskergruppen administreres ved Nordisk institutt for sjørett og ledes av Katrine Broch Hauge. Nestleder: Alla Pozdnakova.

Les mer om faggruppen 

Publisert 29. juni 2022 11:42 - Sist endret 7. des. 2022 11:36