Publikasjoner

Arbeidsrettsgruppen har publisert en rekke arbeider med arbeidsrettslige temaer. Se oversikt over publiserte bøker, bokkapitler og artikler i perioden 2006–2018. Frem til og med 2017 utga forskergruppen nyhetsbrevet Arbeidsrettsnytt. Arbeidsrettsgruppen sender noen ganger per år ut informasjon per e-post om publikasjoner fra gruppens medlemmer. For å bli inkludert i denne e-postlisten, send en henvendelse til førstekonsulent Ørnulf Kristiansen.

Publisert 24. apr. 2018 08:26

Artikkelen «Arbeidstaker – quo vadis?», skrevet av Marianne Jenum Hotvedt, er publisert i Tidsskrift for Rettsvitenskap, nr. 1 2018 s. 42–103.

Artikkelen behandler den nyere utviklingen av arbeidstakerbegrepet i norsk rett og i EU/EØS-retten, samt forholdet mellom det nasjonalrettslige og det fellesskapsrettslige begrepet.