Publikasjoner

Publisert 24. apr. 2018 08:26

Artikkelen «Arbeidstaker – quo vadis?», skrevet av Marianne Jenum Hotvedt, er publisert i Tidsskrift for Rettsvitenskap, nr. 1 2018 s. 42–103.

Artikkelen behandler den nyere utviklingen av arbeidstakerbegrepet i norsk rett og i EU/EØS-retten, samt forholdet mellom det nasjonalrettslige og det fellesskapsrettslige begrepet.

Publisert 24. apr. 2018 08:25

Domskommentaren «Om rimelighet og verdighet. Stillingsvern i Forsvaret (HR-2017-2479-A)», skrevet av Marianne Jenum Hotvedt, er publisert i Nytt i privatretten, nr. 1 2018 s. 1–3.

Publisert 24. apr. 2018 08:25

Artikkelen «The law concerning the election of employees’ representatives in company bodies», skrevet av Bernard Johann Mulder, er publisert i European Labour Law Journal, nr. 1 2017 s. 96–104.