English version of this page

For deg som vil søke en stipendiatstilling

Stipendiatstillinger kunngjøres på fakultetets sider. For å bli tilsatt i en stipendiatstilling må du være kvalifisert for opptak på ph.d.- programmet.

Krav til opptak og ansettelse

Det er generelle krav til opptak på ph.d.- programmet  som også gjelder tilsetting i stipendiatstillinger.

Se også opptaksrutinen.

Utlysning

Ledige stipendiatstillinger ved Det juridiske fakultet kunngjøres på fakultetets side over ledige stillinger. Søknaden skjer elektronisk og etter retningslinjene i utlysningsteksten. Kontaktpersoner finner du i stillingsutlysningen. Det finnes to typer stipendiatstillinger, frie stillinger som ikke er avgrenset til tema, og stillinger tilknyttet et tematisk forskningsprosjekt. Søknadsfristene i utlysningsteksten gjelder. Du vil få bekreftelse på at søknaden er mottatt innen gjeldende regler og tidsfrister.

Tilsettelse

Hvis du blir tilsatt i en stipendiatstilling, får du automatisk opptak på fakultetets ph.d.-program. Som stipendiat er du tilsatt ved UiO i tillegg til å være student på ph.d.-programmet. På For ansatte-sidene finner du mer informasjon om hva det innebærer å være tilsatt som stipendiat.

Undervisning

Dersom du har en bakgrunn som gjør at du kan fylle et udekket undervisningsbehov for fakultetet, kan du bli ansatt for 4 år med 25 % undervisningsplikt.

 

Publisert 8. mai 2015 08:00 - Sist endret 7. mars 2017 15:31