Erstatningsrett

Som et grunnleggende privatrettslig emne er erstatningsrett plassert på første avdeling i masterstudiet. Faget er rettet inn mot deliktsretten, og videre med et fokus på person- og tingsskade.

Erstatningsrett fokuserer på person- og tingsskader. Foto: stock.xchange

Utover tilegnelse av kunnskaper i faget, er formålet med undervisningen å vise sammenhengen med andre rettsområder og oppøve evnen til å gjennomføre juridiske drøftelser. Undervisningen gis i form av forelesning, kursgrupper og innleveringsoppgaver.

Undervisning

Undervisningen involverer fagmiljøet utover Institutt for privatrett, bl.a. Nordisk institutt for sjørett og Institutt for offentlig rett. Faget inngår i 1.avdeling i masterstudiet.

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/

Emner for masteravhandling

Erstatningsrett

Forskning

Det forskes innen erstatningsrett ved de fleste institutter ved juridisk fakultet. I denne sammenheng er det opprettet en faggruppe som administreres av instituttet. Utover dette deltar ansatte ved instituttet i et nordisk erstatningsrettslig nettverkssamarbeid, samtidig er det tett kontakt mot det erstatningsrettslige miljøet ved Universitetet i Bergen, bl.a. gjennom felles seminarer og workshops.

Kontaktperson

Førsteamanuensis Birgitte Hagland

Personer tilknyttet faget

Publisert 2. okt. 2008 14:59 - Sist endret 10. nov. 2021 11:30