Internasjonal privatrett

Når et rettsforhold har tilknytning til mer enn ett land, må man velge hvilket av de aktuelle lands rett som kommer til anvendelse.

Hvilket lands rett skal gjelde ved internasjonale konflikter? Foto: stock.xchange

Bakgrunnsretten er avgjørende for utformingen av partenes rettigheter og forpliktelser, derfor må hver vurdering av et internasjonalt rettsforhold begynne med spørsmålet om lovvalget. Hvilket lands rett som skal anvendes avgjøres av den internasjonale privatretten. Den internasjonale privatretten er, til tross for navnet, en del av hvert lands rettsystem, og lovvalgsreglene kan variere fra land til land. Spørsmålet om lovvalget kan derfor besvares først etter at man har identifisert hvilket lands domstol som har verneting. Den internasjonale privatretten er verktøyet som identifiserer hvilket lands domstol som har verneting og hvilket lands rett som skal anvendes på et internasjonalt rettsforhold. Kort presentasjon av forskningsområdet.

Forskning

Det drives aktivt forskning innenfor internasjonal privatrett ved Instituttet. Hovedvekten er innenfor lovvalgsspørsmål for forpliktelser som springer ut av kontrakt, men det forskes også om lov- og jurisdiksjonsvalg innenfor bl. a. familierett, arbeidsrett, erstatningsrett og konkursrett.

Undervisning

Undervisning på bachelor og master nivå.

Fagsidene angir, i tillegg til pensum, en litteraturliste som er oppdatert kontinuerlig og gjenspeiler de nyere utviklinger innenfor faget både i Norge og internasjonalt.

Følgende fag har relevans til internasjonal privatrett og undervises på engelsk:

  • International Commercial Law

Emner for masteravhandling

En liste av emner som kan være egnet for skriving av masteravhandling finnes på emnebanken.

Kontaktperson

Personer tilknyttet faget

 

Publisert 16. okt. 2009 10:59 - Sist endret 16. des. 2021 09:26