Tingsrett (fast eiendom)

Formålet med faget er å utvikle  –  og formidle til studenter og samfunn  – grunnleggende kunnskap om eiendomsretten og andre rettigheter i fast eiendom, herunder om begrunnelser for disse rettsreglene og kriterier for evaluering av deres utforming etter gjeldende rett.

 

Tingsrett handler om rettigheter knyttet til fast eiendom. Foto: stock.xchange

Tingsrett (fast eiendoms rettsforhold) gjelder spørsmål om: Rettigheter i fast eiendom. Fast eiendom som rettighetsobjekt. Registrering av eiendom og rettigheter i fast eiendom. Offentligrettslig regulering av fast eiendoms utnyttelse og rettighetenes konstitusjonelle vern. Naborett. Servitutter. Hevd m.v. Sameie. Tomtefeste, husleie og annen total bruksrett. Allemannsrett. Allmenningsrett. Former for eie av naturressurser og "formuerettsliggjøring" av naturressursforvaltningen.

Undervisning

Faget inngår i 1. avdeling i masterstudiet.

Emner for masteravhandling

Se Emnebank.

Forskning

Fast eiendom er en viktig naturressurs. Dette er noe av bakgrunnen for at forskergruppen for naturressursrett ble opprettet ved dekanvedtak av 3. mai 2005 som et felles forum for faggruppene for tingsrett, miljørett og energirett. Vertsinstitutt er Nordisk institutt for sjørett (NIFS). Leder av forskergruppen er professor Endre Stavang (Institutt for privatrett).

Nærmere opplysninger om større tingsrettslige forskningsprosjekter finnes på naturressursgruppens hjemmesider.

Publisert 16. okt. 2009 11:10 - Sist endret 10. nov. 2021 11:52