Immaterialrett

Immaterialretten omfatter opphavsretten og det industrielle rettsvern, samt tilgrensende rettighetsformer.

Immaterialrett handler om beskyttelse av åndsverk og industrielle oppfinnelser. Foto: stock.xchange

Det tilbys to valgemner på masternivå: Faget Opphavsrett omhandler rettsreglene om åndsverk, dvs. vernet for litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk, og rettsreglene om utøvende kunstneres rett, fotografirett og andre beslektede rettigheter. Faget Design-, varemerke- og patentrett omhandler rettsreglene om næringslivets kjennetegn, dvs. vernet for varemerker og andre varekjennetegn, foretaksnavn og forretningskjennetegn for øvrig, samt rettsreglene om vern av design (produkters formgivning) og om patent på tekniske oppfinnelser.

Undervisning

Faget inngår i følgende emner:

Opphavsrett

Opphavsrett i digitale medier

Masterstudier i immaterialrett

Design-, varemerke- og patentrett 

(det gis ingen undervisning i faget for tiden)

Emner for masteravhandling

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/emnebank/emnebank-privatrett/index.html#opphavsrett

Forskning

Forskningen ved instituttet dekker det meste av immaterialrettsområdet, med sentrale fremstillinger på de fleste rettsområdene: Opphavsrett (Ole-Andreas Rognstad 2008), Norsk skribentrett (Jon Bing m.fl. 2006), Patentrett (Are Stenvik, 2. utg. 2006), Oversikt over norsk varemerkerett (Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, 2. rev. utg. 2003) og Designrett (Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik 2006). Instituttets medarbeidere på immaterialrettsområdet deltar i forskergruppen Marked, innovasjon og konkurranse, og samarbeider med forskere ved Senter for rettsinformatikk (SERI) og med immaterialrettsforskere i øvrige Norden. Det arrangeres hvert år et nordisk nettverksmøte og en nordisk prosedyrekonkurranse. Innenfor rammen av CeRMIT har det fra 2005 vært gjennomført et forskningsprosjekt i samarbeid med advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, hvor resultatene er samlet i boken Aktuell immaterialrett (2008).

Publisert 2. okt. 2008 15:21 - Sist endret 7. nov. 2018 10:26