Immaterialrett

Immaterialretten omfatter opphavsretten og det industrielle rettsvern, samt tilgrensende rettighetsformer.

Immaterialrett handler om beskyttelse av åndsverk og industrielle oppfinnelser. Foto: stock.xchange

Det tilbys to valgemner på masternivå: Faget Opphavsrett omhandler rettsreglene om åndsverk, dvs. vernet for litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk, og rettsreglene om utøvende kunstneres rett, fotografirett og rettsreglene om beslektede/nærstående rettigheter ("naborettighetene"). Faget Patent- og varemerkerett tar for seg de sentrale reglene for beskyttelse av immaterielle verdier med fokus på varemerkerett og patentrett.  Man lærer om vilkårene for å få patent på en oppfinnelse, hva en oppfinnelse er og hva som ikke kan patenteres, reglene om internasjonalt søknadssamarbeid, og reglene om inngrep i andres rettigheter. I varemerkeretten lærer du om vilkårene for å få vern for et varemerke, grensene for eneretten og reglene om inngrep i andres varemerker.

Undervisning

Innføring i markeds-. konkurranse- og immaterialrett

Patent- og varemerkerett

Opphavsrett

Opphavsrett og beslektede rettigheter

Emner for masteravhandling

Se Emnebank.

Forskning

Forskningen ved instituttet dekker det meste av immaterialrettsområdet, med sentrale fremstillinger på de fleste rettsområdene: Opphavsrett (Ole-Andreas Rognstad 2008), Norsk skribentrett (Jon Bing m.fl. 2006), Patentrett (Are Stenvik, 2. utg. 2006), Oversikt over norsk varemerkerett (Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, 2. rev. utg. 2003) og Designrett (Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik 2006).

Instituttets medarbeidere på immaterialrettsområdet deltar i forskergruppen Marked, innovasjon og konkurranse, og samarbeider med forskere ved Senter for rettsinformatikk (SERI) og med immaterialrettsforskere i øvrige Norden. Det arrangeres hvert år et nordisk nettverksmøte og en nordisk prosedyrekonkurranse.

Kontaktperson

Professor Ole-Andreas Rognstad

Personer tilknyttet faget

Publisert 2. okt. 2008 15:21 - Sist endret 10. nov. 2021 11:37