Kontraktsrett

Kontraktsrett (avtalerett og obligasjonsrett) handlar om reglane om inngåing av avtalar og om innhaldet i yteplikter bygde på kontrakt og andre yteplikter.

Kontraktsrett omfatter avtalerett og obligasjonsrett. Foto: stock.xchange

Undervisning

Til første avdeling i studiet blir det undervist i reglane om inngåing av avtalar, tolking av avtalar og reglane om kjøpskontrakten. Til tredje avdeling blir det undervist i reglane om kontraktsrettsleg representasjon og reglane om innhald av yteplikter, verknader av mishald og avvikling av yteplikter.

Emner for masteravhandling

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/emnebank/emnebank-privatrett/index.html

Publisert 16. okt. 2009 10:58 - Sist endret 24. feb. 2017 13:02