Aktuelle saker

Publisert 26. nov. 2019 10:24

Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis", som utgis i to deler.

Les rapportene på hjemmesiden til Kvinnerettslig skriftserie

Publisert 30. juli 2019 14:16

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut en ny publikasjon: Folketrygsloven i møte med medmødres overlappende graviditeter: En trygde- og diskrimineringsrettslig analyse av folketrygdloven § 14-10 tredje ledd annet punktum. 

Les oppgaven på hjemmesiden til kvinnerettslig skriftserie

Northern lights
Published Jan. 8, 2019 2:46 PM

We welcome papers to the parallel paper sessions at The Nordic Law and Gender Conference 2019: Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited. 

Portrett av Anne Hellum
Publisert 3. okt. 2018 10:36

Professor Anne Hellum er intervjuet i Kilden om aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. 

Publisert 18. sep. 2018 14:28

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut en ny publikasjon: Likestillingsrelaterte utviklingstrekk i foreldrepengeordningen - en rettighetsanalyse.

Les oppgaven på hjemmesiden til kvinnerettslig skriftserie.

Publisert 6. sep. 2018 10:12

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut en ny publikasjon: "I navnet, men ikke i gavnet. Idealer om straffegjennomføring og kvinners erfaringer med å sone i norske fengsler".

Les oppgaven på hjemmesiden til kvinnerettslig skriftserie.

Publisert 14. juni 2018 13:44

Nordisk institutt for kunnskap om kjønn har skrevet en komparativ artikkel om diskrimineringslovgivning i de nordiske landene, hvor professor Anne Hellum ble intervjuet. 

Publisert 23. apr. 2018 10:23

Daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Frøydis Patursson, har skrevet en kronikk om arven etter jussprofessor Tove Stang Dahl.

Publisert 8. mars 2018 15:22

I anledning den internasjonale kvinnedagen skriver Bistandsaktuelt om det Norad-sponsede samarbeidet mellom Avdeling for kvinnerett (Institutt for offentlig rett) og Senter for kvinnerett (SEARCWL) på Universitetet i Zimbabwe

Ingunn Ikdahl
Publisert 5. jan. 2018 11:10

Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Dag og Tid om seksuell trakassering, aktualisert av skandalen rundt Trond Giske.

Publisert 30. nov. 2017 10:21

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut to nye publikasjoner: "Skyggedom av enkepensjonsdommen" og "Hvilke begrensninger oppstiller diskrimineringsvernet for religiøse arbeidsgiveres adgang til å nekte å ansette kandidater som lever i samboerskap?".

Anne Hellum
Publisert 23. nov. 2017 10:54

Professor Anne Hellum er intervjuet i klassekampen i anledning kritikk av Norge fra FNs kvinnediskrimineringskomité.

 

Tone Linn Wærstad
Publisert 5. okt. 2017 14:14

Postdoktor Tone Linn Wærstad ble intervjuet i programmet Nyhetslunsj på NRK P2 om dumping av kvinner i Pakistan.

Nettverk for barnerettsforskning
Publisert 3. okt. 2017 11:35

Nettverket vil primært bestå av jurister fra nordiske universiteter, høgskoler og institutter som forsker på barns rettslige stilling.

Stortinget
Publisert 6. sep. 2017 13:39

Forskergruppen VERDI har laget en samleside med informasjon om Solberg-regjeringens forslag til lovendringer på diskriminerings- og likestillingsfeltet.

Publisert 20. mars 2017 13:22

Les RUZIVO Trust sin bokanmeldelse av Open Access boken "Water is life" redigert av Anne Hellum, Patricia Kameri-Mbote og Barbara van Koppen.

Publisert 13. mars 2017 11:42

Internasjonale menneskerettighetsorganer benytter i stor grad et voksenperspektiv når de behandler rettighetene til personer med interkjønn. – Det er på tide å se dette fra barnas perspektiv, sier forsker.

Publisert 31. jan. 2017 13:59

Også barn under 16 år har nå mulighet til å endre juridisk kjønn. Anniken Sørlie forsker på lovverkets innvirkning på hvordan barn og unge opplever egen identitet.

Pc
Publisert 17. jan. 2017 10:36

Har vi for mange eller for få rettigheter? Rettigheter kan være et uttrykk for politiske prioriteringer og verdivalg, mener forskere.

Publisert 24. juni 2016 13:08

Tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights undersøker transpersoners rettigheter i Volume 33, Issue 4, 2015. 

Publisert 24. juni 2016 12:44

Kritiskjussblogg har publisert Anniken Sørlie sitt blogginnlegg Bred støtte til å gjøre det enklere å endre juridisk kjønn 28. januar 2016.

Publisert 24. juni 2016 12:38

Dagbladet publiserte kronikken Ulovlige krav til kjønnsendring skrevet av Anne Hellum og Anniken Sørlie i februar 2015.

Publisert 15. feb. 2016 13:30

Barn i Norge møter daglig på utfordringer når deres juridiske kjønn ikke stemmer overens med egen kjønnsidentitet. I Norge har ikke barna lov til å skifte kjønn før de er 18 år. Nå har det kommet et nytt lovforslag.

Publisert 4. feb. 2016 10:10

Det norske samfunnets syn på kjønn og kjønnsroller har endret seg mye siden verdens første person skiftet kjønn på 1930-tallet. Hvordan folk får lov til å skifte juridisk kjønn har imidlertid vært nærmest uendret.

Publisert 5. okt. 2015 12:34

Apollon (2/2015) har intervjuet Anniken Sørlie og Anne Hellum i artikkelen "Transpersoner blir diskriminert: - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov"