Livsvitenskap

Livsvitenskap er Universitetet i Oslos (UiOs) største satsing noensinne. Innen livsvitenskapen studerer forskere oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer, og hvordan de påvirkes. Ved Det juridiske fakultet undersøkes rettsvitenskapelige spørsmål knyttet til livsvitenskap. 

Livsvitenskap på Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet ønsker å styrke og samordne sin forskning knyttet til livsvitenskap. En arbeidsgruppe nedsatt av dekanen fungerer som referansegruppe for fakultetets forskere på livsvitenskapsfeltet, og har utarbeidet en rapport for å konkretisere hvordan Det juridiske fakultets fag og forskere kan inngå i livsvitenskapssatsningen. Rapporten drøfter ulike sammenhenger mellom livsvitenskap og forskningen på Det juridiske fakultet. Den beskriver den livsvitenskapsrelaterte forskningen som allerede foregår på fakultetet, hvilke ressurser fakultetet har på dette feltet, og gir noen forslag til hvordan fakultetet kan styrke sin forskning knyttet til livsvitenskap.

Fakultetet skal:

 • Identifisere aktuelle forskningsprosjekter av betydning for livsvitenskap
 • Styrke og samordne forskningen på fakultetet knyttet til livsvitenskap.
 • Identifisere samarbeidsmiljøer for juridisk fakultet
 • Oppmuntre studenter til å velge forskning på livsvitenskap
 • Bidra til inkluderende samarbeid.

Prosjekter

Fagområder

 • Helse- og biorett
 • Klimarett
 • Personvernrett
 • Immaterialrett (særlig patentretten)
 • Kriminologi
 • Menneskerettigheter
 • EU/EØS-rett

Andre eksempler er forvaltningsrett, strafferett, kontraktsrett, rettssosiologi, grønn kriminologi, bioprospektering / biopirateri, ulovlig handel med truede arter, rettsfilosofi og etikk

Publisert 24. apr. 2018 18:39 - Sist endret 10. des. 2018 14:03

Kontakt

Anne Kjersti Befring

Blogg

 • akbefrin Misforståelser om GDPR med stor risiko for pasienter 21. des. 2018 14:26

  Med virkning fra 20. juli i år er personvernforordningen (GDPR) en del av norsk lovgivning. Innenfor helse er det ikke nytt at helseopplysninger er nøye regulert. Det som er nytt er oppmerksomheten om behandling av data isolert sett, løsrevet fra formålet med slik behandling.