Utviklingsrett

Utviklingsrett er et fagfelt hvor vi studerer rettens rolle i utviklingsprosesser – både lokalt og nasjonalt i det globale sør, og internasjonalt.

Presentasjon av området

Rettslige normer, både internasjonale, nasjonale og lokale, inngår som sentrale elementer i politiske, sosiale og økonomiske utviklingsprosesser.

Rettens betydning både som virkemiddel og rammeverk, som hindring og løsning for ulike grupper, står i sentrum for utviklingsretten.

Fokus rettes mot ulike internasjonale, nasjonal og lokale aktører som

  • FN
  • Verdensbanken 
  • Nasjonal og internasjonal bistandsforvaltning
  • Internasjonale, nasjonale og lokale sivilsamfunnsorganisasjoner
  • Nasjonale myndigheter
  • Lokale ledere

En rekke juridiske fagfelt er involvert, som menneskerettigheter, kvinnerett og barnerett, diskriminerings- og likestillingsrett, miljørett og naturressursforvaltning, handelsrett og investeringsrett.

Utviklingsrettslig forskning omfatter flere rettslige normsystemer og nivåer, og rettslig pluralisme er sentralt. Nasjonal rett sees i samspill med både internasjonalt regelverk, normer som utvikles innen rammen av internasjonale bistandsprosjekter, og normer som skapes innen ulike lokalsamfunn.

Forskningsfeltet er tverrfaglig, med innslag av særlig rettsantropologi, men også rettssosiologi og rettsøkonomi. Forskerne som er involvert i feltet ved UiO samarbeider med miljøer både i Norge og utenlands, særlig Europa og Afrika.

Prosjekter innen utviklingsrett

Prosjektet fokuserer på kapasitetsbygging på juridiske fakulteter ved universiteter i Zimbabwe, Malawi, Zambia, Kenya og Norge. Formålet er å gjøre prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering, og grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter, til en integrert del av pensum, undervisning og forskning. Prosjektet er finansiert av Norad under NORHED-programmet (Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning for utvikling).

EDOLAD er et doktorgradsprogram for stipendiater med prosjekter innen fagfeltet utviklingsrett. Programmet gir en fellesgrad, og tilbys i samarbeid med University of Edinburgh (UK), Tilburg University (Nederland), Tartu University (Estland), Deusto University (Spania) og North-West University (Sør-Afrika).

Prosjektets mål er å bidra til utviklingen av et menneskerettighetsbasert rammeverk for vannforvaltning med fokus på kvinners rettigheter som vannbrukere og beslutningstagere. Prosjektpartnere er International Water Management Institute (IWMI) samt universiteter i Kenya, Malawi og Zimbabwe. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråds program NORGLOBAL.

Prosjektet studerer maktforhold med utgangspunkt i ulike menneskerettighets-organisasjoner i Kambodsja, Kina, Kenya, Ghana, Sør-Afrika og Zimbabwe.

  • Renewable Energy Law in the Face of International Diversity

Prosjektet studerer mottakeligheten og utviklingen av sertifikatmarkeder for fornybar energi i India og Sør Afrika.

Forskergrupper innen utviklingsrett

Relevante fagfelt

Studieprogrammer og emner

Emnebank for studenter

Ta kontakt med Anne Hellum eller Ingunn Ikdahl dersom du er interessert i å skrive studentoppgave på dette fagfeltet.

Samarbeid

Publisert 18. aug. 2015 15:12 - Sist endret 26. okt. 2022 16:34