Ph.d. prosjekter (avsluttede)

Nedanfor finn du eit oversyn over stipendiatprosjekt knytta til Nordisk institutt for sjørett.

For meir informasjon om forskarutdanninga ved det juridiske fakultet, sjå programsidene til fakultetet.