English version of this page

Samarbeid med Sør-Afrika innen mineral- og energirett (MENSA) (avsluttet)

Forskere ved Avdeling for petroleums- og energirett har inngått et samabeid med University of Cape Town i Sør-Afrika. Samarbeidet går ut på å utvide kompetanse i fagene mineral- og energirett for studenter, advokater og lærere.

Vindmøller bidrar til den grønne energien (Illustrasjonsfoto: Colorbox)

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å utvide kompetansen blant lærere, studenter og advokater i begge land knyttet til ressursutnyttelse, og da spesielt innen elektrisitetsmarkedet og mineralrett/gruvedrift. Disse to områdene har til felles at de har vært underlagt tradisjonelle reguleringsmodeller og innhold som nå er  moden for revisjon. Fokus i prosjektet flyttes altså fra tradisjonell regulering til moderne reguleringsmodeller og utveksling av "best practise". Prosjektet tar sikte på å utdanne studenter og bidra til en videreutvikling av kunnskap i sektoren.

For å få til dette vil vi ta utgangspunkt i den sterke faglige kompetansen som allerede finnes på området; i Norge innenfor energilovgivningen og i Sør-Afrika innen gruvedrift / mineralrett. Forelesere fra begge land vil forelese innen de respektive områdene.

Teksten til videoen 'Mineral and Energy Law Cooperation between Norway and South Africa' finner du her (pdf).

Finansiering

Prosjektet finansieres av Utenriksdepartementet via Senter for internasjonalisering og utdanning (SIU). Prosjektet ble påbegynt I 2017 og avsluttes i 2019.

Resultat

På sikt har prosjektet som mål å etablere utdanningspartnerskap mellom de to universitetene, gjennom gjesteforelesninger, studentutveksling og erfaringsdeling innen mineral- og energirett. På lengre sikt vil vi publisere vitenskapelige artikler fra forskere som jobber i prosjektet.

 

Hovedsiden er på engelsk.

 

Emneord: mineralrett, energirett, studentutveksling, Sør-Afrika
Publisert 6. juni 2019 12:22 - Sist endret 30. aug. 2021 16:59