English version of this page

Samarbeid med Sør-Afrika innen mineral- og energirett (MENSA)

Forskere ved Avdeling for petroleums- og energirett har inngått et samabeid med University of Cape Town i Sør-Afrika. Samarbeidet går ut på å utvide kompetanse i fagene mineral- og energirett for studenter, advokater og lærere.

Vindmøller bidrar til den grønne energien (Illustrasjonsfoto: Colorbox)

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å utvide kompetansen blant lærere, studenter og advokater i begge land knyttet til ressursutnyttelse, og da spesielt innen elektrisitetsmarkedet og mineralrett/gruvedrift. Disse to områdene har til felles at de har vært underlagt tradisjonelle reguleringsmodeller og innhold som nå er  moden for revisjon. Fokus i prosjektet flyttes altså fra tradisjonell regulering til moderne reguleringsmodeller og utveksling av "best practise". Prosjektet tar sikte på å utdanne studenter og bidra til en videreutvikling av kunnskap i sektoren.

For å få til dette vil vi ta utgangspunkt i den sterke faglige kompetansen som allerede finnes på området; i Norge innenfor energilovgivningen og i Sør-Afrika innen gruvedrift / mineralrett. Forelesere fra begge land vil forelese innen de respektive områdene.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Utenriksdepartementet via Senter for internasjonalisering og utdanning (SIU). Prosjektet ble påbegynt I 2017 og avsluttes i 2018.

Resultat

På sikt har prosjektet som mål å etablere utdanningspartnerskap mellom de to universitetene, gjennom gjesteforelesninger, studentutveksling og erfaringsdeling innen mineral- og energirett. På lengre sikt vil vi publisere vitenskapelige artikler fra forskere som jobber i prosjektet.

 

Hovedsiden er på engelsk.

 

Emneord: mineralrett, energirett, studentutveksling, Sør-Afrika
Publisert 29. nov. 2017 15:20 - Sist endret 14. feb. 2018 12:10