Ola Mestad

Bilete av Ola Mestad
English version of this page
Telefon +47 22859376
Mobiltelefon +47 92881455
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Petroleumsrett, Konsesjonsrett, Grunnloven, Grunnlova, Avdeling for sjørett, Avdeling for Energi- og ressursrett

Publikasjonar

 • Mestad, Ola (2022). Kontraktsrevisjon. Læra om brestande føresetnader og forholdet til avtalelova § 36. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 57(3), s. 240–271. doi: 10.18261/jv.57.3.2.
 • Mestad, Ola (2021). § 40. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 437–438.
 • Mestad, Ola (2021). §39. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581.
 • Mestad, Ola (2021). § 120 a. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 1357–1358.
 • Mestad, Ola (2021). § 115. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 1275–1304.
 • Mestad, Ola (2021). Tidlegare § 110 1814-1911 1911-1925. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 1239–1243.
 • Mestad, Ola (2021). Tidlegare § 101. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 1125–1137.
 • Mestad, Ola (2021). Tidlegare § 95 (1814-2014). I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 997–999.
 • Mestad, Ola (2021). Tidlegare § 82 (1814-1913). I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 771–773.
 • Mestad, Ola (2021). § 81. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 751–753.
 • Mestad, Ola (2021). § 80. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 747–750.
 • Mestad, Ola (2021). § 79. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 742–746.
 • Mestad, Ola (2021). § 77. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 737–738.
 • Mestad, Ola (2021). § 76. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 732–736.
 • Mestad, Ola; Eriksen, Christoffer Conrad & Espeli, Harald (2021). § 75. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 641–731.
 • Mestad, Ola (2021). § 65. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 571–573.
 • Mestad, Ola (2021). § 64. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 568–570.
 • Mestad, Ola (2021). § 63. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 563–567.
 • Mestad, Ola (2021). § 61. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 558–559.
 • Mestad, Ola & Stokstad, Sigrid (2021). § 49. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 484–495.
 • Mestad, Ola (2021). § 48. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 455–456.
 • Mestad, Ola (2021). § 43. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 444–446.
 • Mestad, Ola (2021). § 32. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 420–422.
 • Mestad, Ola (2021). § 31. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 412–419.
 • Mestad, Ola (2021). § 30. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 407–411.
 • Mestad, Ola (2021). § 28. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 400–405.
 • Mestad, Ola & Skodvin, Knut Einar (2021). § 26. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 380–393.
 • Mestad, Ola (2021). § 19. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 275–284.
 • Mestad, Ola (2021). § 13. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 225–227.
 • Mestad, Ola (2021). Om statsforma §1. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 59–76.
 • Mestad, Ola (2021). Grunnlovshistoria - eit oversyn. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 39–51.
 • Mestad, Ola (2020). Amerikansk inspirasjon i grunnlovsarbeidet i 1814. I Frydenlund, Bård; Hamre, Torleif Rosager & Avelin, Andre Larsen (Red.), Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren. Norsk og amerikansk konstitusjonshistorie. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402702. s. 31–49.
 • Mestad, Ola (2020). Instruksjonsrett for finansministeren og Stortinget. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 30(4), s. 6–9.
 • Mestad, Ola (2019). Rettens kilder og anvendelse. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 69–113.
 • Mestad, Ola (2019). Revolution, requisition and recognition: Norwegian-Soviet relations, 1917-1925. I Pozdnakova, Alla (Red.), Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives. Wildy, Simmons and Hill Publishing. ISSN 9780854902750. s. 117–127.
 • Mestad, Ola (2018). The voice of affected persons in the OECD guidelines and guidance documents. I Mulder, Herman; Schelteman, Martijn; Foort, Sander van t` & Kwant, Constance (Red.), OECD guidelines for multintional enterprises: a glass half full. A liber amicorum for dr. Roel Nieuwenkamp, Chair of the OECD working party on responsible business conduct 2013-2018. OECD Publishing. s. 77–88.
 • Mestad, Ola (2018). Likskapsprinsippet i Eidsvollgrunnlova. I Alsvik, Ola; Hosar, Hans & Wiig, Marianne (Red.), I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-377-6. s. 217–255.
 • Mestad, Ola (2018). Identifying effective practices in offering good Offices and mediation for OECD national contact points. I Kessedjian, Catherine & Bonucci, Nicola (Red.), 40 ans. Des lignes directrices de l´OCDE pour les entreprises multinationales. 40 years of the OECD guidelines for multinational enterprises. Editions A. Pedone. ISSN 978-2-233-00868-8. s. 165–173.
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland & Vedder, Christoph (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. I Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Red.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. s. 1–12.
 • Mestad, Ola (2017). Noreg som grunnlovsland. I Aagedal, Olaf; Botvar, Pål Ketil & Brottveit, Ånund (Red.), Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3912-1. s. 204–223.
 • Mestad, Ola (2017). Noregs Banks historie i eit langsiktig juridisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 96(3), s. 309–335. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mestad, Ola (2017). The 1814 Treaty of Kiel - Norwegian sovereignty and Natural law. I Lorenzmeier, Stefan & Folz, Hans-Peter (Red.), Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder. Nomos. ISSN 9783848731725. s. 536–555. doi: 10.5771/9783845275406-536.
 • Mestad, Ola (2017). The impact of the US constitution on the Norwegian constitution and on emigration to America. I Joranger, Terje Mikael Hasle & Cleven, Harry T. (Red.), Norwegian-American Essays 2017. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-879-1. s. 27–44. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mestad, Ola (2016). Kampen om banken (opposisjonsinnlegg ved disputasen), Kampen om banken. Et historisk perspektiv på utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen ca. 1814–1816. Norges Bank. ISSN 978-82-7553-946-3. s. V–IX.
 • Mestad, Ola (2016). Christian Frederiks skygge. Kongespørsmålet under det overordentlege stortinget. I Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (Red.), Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-046-2. s. 113–139.
 • Mestad, Ola (2016). Korfor redda Christian Frederik grunnlova i 1814? Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 95(3), s. 359–383. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-03-03.
 • Mestad, Ola (2015). The most awkward and embarrassing question: British treaty obligations, the role of the Law of Nations and the establishment of the Swedish Norwegian Union in 1814. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 54(1), s. 48–64.
 • Mestad, Ola (2015). Managing the nation`s wealth - the government take and the resource curse. MarIus. ISSN 0332-7868. 456, s. 211–226.
 • Mestad, Ola (2015). Skapande motstand - Noreg i 1814. I Berg, Roald & Langhelle, Svein Ivar (Red.), "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag. ISSN 978-82-7128-806-8. s. 13–24.
 • Mestad, Ola (2015). Høgsterett 200 år. Feirar retten jubileum i feil år? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 54(5), s. 279–286.
 • Mestad, Ola (2015). Dissensens alvor. Om nyare dissensar i Høgsterett. I Schei, Tore & Øie, Toril Marie (Red.), Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02464-6. s. 222–253.
 • Mestad, Ola (2014). Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten. Det oversedde natur- og statsrettsgrunnlaget for norsk sjølvstende og grunnlov i 1814. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 93(1), s. 35–65.
 • Mestad, Ola (2014). Lyksalighed og pragmatisme - den norske grunnlova 200 år. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. s. 28–37.
 • Mestad, Ola (2014). United States recognition of Norway`s independence in 1905: Norway`s and Norwegian Americans` Strategies for recognition by the United States in the summer of 1905 and president Roosevelt`s response. Norwegian-American Essays. ISSN 0809-1366. s. 273–312.
 • Mestad, Ola (2014). Amerikansk inspirasjon i den norske grunnlova. Frihetstreet i Nord-Amerikas jord. American inspiration in the Norwegian Constitution. The tree of freedom on North American soil. I Forr, Gudleiv (Red.), Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon. ART PRO Forlag AS. ISSN 9788291163086. s. 73–85.
 • Mestad, Ola (2014). Korleis forske på grunnlova? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 53–56.
 • Mestad, Ola (2014). Rettssystemet. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. s. 4–25.
 • Mestad, Ola (2013). Internasjonaliseringa ved Det juridiske fakultetet etter 1945. I Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (Red.), Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering. ISSN 9788281520400. s. 138–150.
 • Mestad, Ola (2013). Claus Winter Hjelms lovboksarbeid: samfunnsordning og regulert kontraktsfridom. I Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (Red.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3632-8. s. 196–215.
 • Mestad, Ola (2013). Linjene vidare til 1814. I Mestad, Ola (Red.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISSN 9788253036311. s. 339–349.
 • Mestad, Ola (2013). Schlegel mot Sir William Scott i 1800 - Schlegels internasjonale priserettsstudie. I Mestad, Ola (Red.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISSN 9788253036311. s. 299–322.
 • Mestad, Ola (2013). Schlegels "Almindelige stateret" - oppskrift for grunnlovsfedre? I Mestad, Ola (Red.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISSN 9788253036311. s. 214–243.
 • Mestad, Ola (2013). Innleiing - eineveldehovudstad, politikk og studiar. I Mestad, Ola (Red.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISSN 9788253036311. s. 11–27.
 • Mestad, Ola (2011). Kven var "Nansen" i The Times våren 1905? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mestad, Ola (2011). Germansk lengt. Kva var det som drog keisar Wilhelm til norskekysten år etter år? Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 28–29.
 • Mestad, Ola (2011). Attribution of responsibility to listed companies. I Mestad, Ola; Nystuen, Gro & Føllesdal, Andreas (Red.), Human rights, corporate complicity and disinvestment. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-01285-1. s. 79–106. doi: 10.1017/cbo9781139003292.006.
 • Mestad, Ola; Nystuen, Gro & Føllesdal, Andreas (2011). Introduction. I Mestad, Ola; Nystuen, Gro & Føllesdal, Andreas (Red.), Human rights, corporate complicity and disinvestment. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-01285-1. s. 1–15.
 • Mestad, Ola (2010). Avbestilling i entreprisekontraktar. I Barbo, Jan Einar & Simonsen, Lasse (Red.), På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40067-2. s. 328–346.
 • Mestad, Ola (2010). Noregs Bank som aksjeselskap i 1816 - selskapsrettsleg forankring av stabilt pengevesen. I Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. s. 207–220.
 • Mestad, Ola (2009). Rettens kilder og anvendelse. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. s. 5–29.
 • Mestad, Ola (2009). Schweigaard - mennesket, professoren, politikaren. I Mestad, Ola (Red.), Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-029-5. s. 11–35.
 • Mestad, Ola (2009). Schweigaard og den franske traktatsak 1865. Skipsfarten, folkerettsleg handelsliberalisering og Stortingets suverenitet. I Mestad, Ola (Red.), Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-029-5. s. 229–274.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Mestad, Ola & Michalsen, Dag (2021). Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022581. 1536 s.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISBN 978-3-8487-3219-7. 1177 s.
 • Mestad, Ola; Graver, Hans Petter & Müller-Graff, Peter-Christian (2016). European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH. ISBN 9783830537182. 278 s.
 • Holmøyvik, Eirik; Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2015). Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag. ISBN 9788253037929. 476 s.
 • Müller-Graff, Peter-Christian & Mestad, Ola (2014). The rising complexity of European law. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag. ISBN 978-3-8305-3334-4. 221 s.
 • Mestad, Ola (2013). Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISBN 9788253036311. 424 s.
 • Mestad, Ola; Nystuen, Gro & Føllesdal, Andreas (2011). Human rights, corporate complicity and disinvestment. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-01285-1. 277 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Mestad, Ola (2022). Åpenhetslova. Viktig lov for næringslivet i kraft frå 1. juli. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 18–22.
 • Mestad, Ola (2021). Petroleumsgivinga og kravet om bruk av norske ressursar, selskap og arbeidskraft.
 • Mestad, Ola (2021). § 78. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 739–741.
 • Mestad, Ola (2020). Kronikk: Etikk i forvaltninga av oljefondet Vi føreslår eit nytt kriterium i det et etiske rammeverket for Oljefondet: Å utelukke selskap som sel militært materiell til statar som bruker dette til alvorlege og systematiske brudd på humanitærretten. . Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Mestad, Ola (2020). Innlegg: Finansdepartementet kan instruere banken om leiartilsetting i Oljefondet Finansdepartementet har rett til å instruere Noregs Bank om leiartilsettinga i Statens pensjonsfond utland (SPU). Vurderinga frå Arntzen de Besche held ikkje. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Meling, Marie & Mestad, Ola (2020). Styret må ikkje slå selskapet konkurs for tidleg. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 30–31.
 • Mestad, Ola (2019). §2 Rettens kilder og anvendelse. I Irgens-Jensen, Harald (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. s. 4–28.
 • Mestad, Ola (2018). Legal Issues in the Norwegian Ice Cutting Business.
 • Mestad, Ola (2015). Foreword. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 54(1), s. 5–7.
 • Mestad, Ola (2015). Grunnlova § 1: Fleksibel suverenitet og udeleleg territorium, Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag. ISSN 9788253037929. s. 298–325.
 • Mestad, Ola (2015). Schlegels "Almindelige statsret" - oppskrift for grunnlovsfedre? Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag. ISSN 9788253037929. s. 86–130.
 • Mestad, Ola (2014). Kor radikal var eigentleg grunnlova i 1814? I Wille, Gunnar E. & Wessel-Aas, Stein (Red.), Norske selskab feirer grunnloven. Tekster i utvalg fra Norske selskab i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014. Norske Selskab. ISSN 978-82-999801-0-4. s. 75–87.
 • Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2014). Christian Frederik og Karl Johan – det doble dobbeltspelet som berga grunnlova i 1814.
 • Mestad, Ola (2013). Kongen som gav etter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mestad, Ola (2013). Ingen kvardagshelt - Christian Magnus Falsen var ein mann som det er interessant å prøve å forstå. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mestad, Ola (2012). Europas innebygde frykt for folkestyre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 4–5.
 • Mestad, Ola (2012). Moderat revolusjonsgrunnlov - Den norske grunnlova av 1814 var mellom dei siste av ei rekkje revolusjonære grunnlover i tida 1776-1815. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mestad, Ola (2012). Dei lange linene. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.
 • Mestad, Ola (2020). Verdier og ansvar. Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. ISSN 0333-2306. 2020(7).
 • Mestad, Ola (2019). Åpenhet om leverandørkjeder. Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Utredning fra Etikkinformasjonsutvalget. Etikkinformasjonsutvalget.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 25. apr. 2022 00:01