Domus Juridica: - Allerede et godt sted å være

Under den offisielle åpningen av det nye universitetsbygget Domus Juridica, ble en symbolsk nøkkel overrakt studentene ved Det juridiske fakultet. Endelig har de fått et bygg som legger til rette for både moderne undervisningsformer og et godt studentmiljø.

Jusstudentenes eget korps tok i mot gjestene ved åpningen av nye Domus Juridica (foto: Egil Jahren/UiO)

- De gamle fakultetsbyggene var laget i en tid med et annet syn på undervisning, og dermed ble det få fleksible rom og møteplasser for studentene, sa statsråd Iselin Nybø i sin tale under åpningsarrangementet den 16. januar. Med det oppsummerte hun situasjonen for studentene før nybygget ble oppført. Da var fakultetets studenter og undervisningsaktiviteter spredd på mange bygg og arealer, både leide og eide. Det fantes få tilfredsstillende møtesteder for studentene.

Men slik er det ikke lenger. Nå har studentene ved Det juridiske fakultet fått et fullgodt samlingssted, både for faglige og sosiale aktiviteter. Den formelle overrekkelsen av bygget til studentene ble feiret med pomp og prakt.

Mottok nøkkelen

Iselin Nybø og Ragnhild Hennum opp trappen i Domus Juridica
Forskning og høyere utdanningsminister Iselin Nybø gjestet åpningen av Domus Juridica. Til venstre er dekan ved Det juridiske fakultet, Ragnhild Hennum (foto: Egil Jahren/UiO)

Åpningsdagen var fylt med faglige og sosiale aktiviteter, med bidrag fra studenter og ansatte.

Blant de prominente gjestene var nevnte Forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, justisminister Jøran Kallmyr, varaordfører Kamzy Gunaratnam, representanter fra juridisk sektor, UiOs ledelse, samt representanter fra byggherre Entra. Leder av Juridisk studentutvalg, Mads Fredrik Baardseth, mottok byggets nøkkel på vegne av studentene.

- Domus Juridica er allerede et godt sted å være for fakultetets studenter, uttalte prorektor Gro Bjørnerud Mo fra talerstolen, noe som antagelig viste til at bygget ble inntatt av studentene allerede 6. januar. Videre løftet hun frem Det juridiske fakultets satsing på utvikling av innovativ undervisning, og at byggets utforming vil støtte opp under dette.

Gjennom dagen ble det demonstrert nye former for undervisning på fakultetet, som forhandlings-rollespill, flipped classroom, lovutrednings-praksis og kode-lab for jurister.

Og det ble selvfølgelig servert kake til alle.

Domus Juridica har flere åpne formidlingsarealer, her fra platået i 3. etasje (foto: Egil Jahren/UiO)

Støtter moderne undervisning

Prosessen med et nybygg ble igangsatt i 2009, og målet var å samle både studenter og ansatte ved Det juridiske fakultet på færre bygg, og bedre fasiliteter for studenter og undervisning.

Når man kom til utformingen av Domus Juridica, ønsket fakultetet et fleksibelt bygg som kunne støtte moderne undervisning, og som ga studentene flere steder de kunne møtes og samarbeide. Resultatet ble mange mingle- og møteplasser, flere kollokviearealer og undervisningsrom som kan tilpasses ulike behov. 

- Vi har villet oppnå flere ting med nybygget og undervisningen som skal foregå der, forteller Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet. - For eksempel er det nå enklere å gjennomføre studentaktiviserende undervisning, og studentene vil lett finne et sted for gruppearbeid. Videre har vi med utforming og møblering av rommene lagt til rette for mer dialog og kontakt mellom underviser og student.

Hennum er også opptatt av at undervisningen skal gjøre studentene bedre forberedt på yrkeslivet.

- I jobb samarbeider du i større grad og er gjerne del av et team. Dette har vi tatt inn over oss, og derfor er arealene i Domus Juridica formet slik at det kan bli mer samarbeid mellom studentene.

Les også: Senter for fremragende undervisning på JUS - gir nye muligheter

Fakta om studentenes Domus Juridica

Domus Juridica blir beskrevet som et nytt kraftsenter for juridisk læring, med samling av studenttjenester, utforming som støtter opp under læring og det beste av teknisk utstyr. Her er noen utvalgte fakta om bygget:

  • 23 undervisningslokaler, inkludert 2 kursrom med PC-er og 2 større auditorier. Opptaksmuligheter i alle rom.
  • 41 kollokvierom og-sofaer, med skjermer for tilkobling av eget utstyr. Videokonferansemuligheter i kollokvierommene.
  • Biblioteket, Infosenteret og Student-IT er samlet i 2. etasje. Tidligere var alle tjenestene spredd på flere bygg.
  • Kantine og sosiale soner i 1. etasje
  • 900 lesesalsplasser, 250 sitteplasser i kantine, 100 sitteplasser rundt atriet i bygget. Totalt 2500-3000 tilgjengelige sitteplasser for studenter i bygget.
  • Sykkelgarasje i kjelleren

Bygget huser også Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Norsk senter for menneskerettigheter, PluriCourts, Juridisk studentutvalg og fakultetsadministrasjonen.

Av Egil Jahren
Publisert 21. jan. 2020 23:47 - Sist endret 23. jan. 2020 09:55