UiOs formidlingspris til Hans Petter Graver

UiOs formidlingspris for 2020 går til professor Hans Petter Graver.

Formidlingsprisen til Hans Petter Graver.

Foto: UiO/Anders Lien

Priskomiteen fremhever hans aktive rolle i samfunnsdebatten og tydelige og modige forsvar for rettsstaten. Hans stemme har bidratt til å forme offentlighetens syn i aktuelle spørsmål gjennom mange år. Graver tok et viktig faglig initiativ da de COVID-19-motiverte unntakslovene skulle vedtas i Stortinget i mars i år, der han bidro til å løfte debatten over på et spor som sikret at demokratiet ble bedre ivaretatt. 

Kunngjøring av UiOs priser for 2020 fra UiO.

En viktig stemme

– Som priskomitéen peker på i sin begrunnelse, er Hans Petter Graver en viktig stemme for rettsikkerhet og rettsstaten i en tid der grunnleggende verdier utfordres, ikke bare i andre land men også i vårt eget. Engasjementet for disse verdiene kommer også til uttrykk i hans faglige arbeid, blant annet i det pågående prosjektet Judges under Stress (JuS). På vegne av fakultetet gratulerer jeg med prisen, sier dekan Ragnhild Hennum.

Prisutdeling

Graver og vinnerne av UiOs øvrige priser blir feiret i forbindelse med UiOs årsfest 2. september.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 24. juni 2020 12:33 - Sist endret 31. aug. 2020 08:12